Analizatory mikrobiologiczne

Analizatory mikrobiologiczne wykorzystują pomiar impedancji do jakościowego oraz ilościowego oznaczania drobnoustrojów w próbce.

Analizatory mikrobiologiczne firmy SY-LAB znajdują zastosowanie w środowisku produkcyjnym, laboratoryjnym, przetwórstwie żywności oraz w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Oferujemy systemy BacTrac 4300 oraz μ-Trac 4200. Zastoso wana w nich metoda pomiaru polega na wyznaczaniu sygnału powstałego w wyniku zmian impedancji elektrycznej podłoża hodowlanego (M-value), która jest wprost proporcjonalna do liczby mikrorganizmów w próbce. Zmiany te są automatycznie wykrywane i rejestrowane. Ponadto w analizatorze BacTrac 4300 oprócz wyznaczania M-value, rejestrowane są zmiany impedancji następujących na powierzchni elektrod pomiarowych (E-value).

Wykrywane mikroorganizmy

 • Mikroorganizmy tlenowe mezofilne,
 • mikroorganizmy psychrotrofowe,
 • mikroorganizmy termofilne,
 • bakterie Gram ujemne,
 • Entero bacteriaceae,
 • Enterococcus,
 • Lactobacillus,
 • Coliforms,
 • E.coli,
 • Salmonella,
 • Listeria,
 • Staphylococcus aureus,
 • mikroorganizmy pogarszające jakość piwa,
 • Clostridium,
 • przetrwalniki bakterii tlenowych,
 • Bacillus cereus,
 • drożdże i pleśnie.

Zastosowania

 • określanie ogólnej liczby mikroorganizmów
 • wykrywanie bakterii patogennych
 • testy sterylności
 • identyfikacja i określanie liczby mikroorganizmów wskaźnikowych
 • monitoring środowiska
 • testy skuteczności konserwantów
 • testy inhibitorów i oszacowania biomasy mikroorganizmów
 • ocena procesów sterylizacji
 • badania inaktywacji
 • badania i charakteryzacja środków antybakteryjnych
 • testy toksyczności i mutagenności
 • testy aktywności i żywotności

MicroTrac

Ten kompaktowy analizator do pomiaru impedancji elektrycznej cechuje niezwykła łatwość w obsłudze, dzięki czemu μ-Trac 4200 może być bez problemu obsługiwany przez osoby niebędące specjalistami w dziedzinie mikrobiologii.

Na miarę potrzeb

μ-Trac 4200 składa się z termostatowanego inkubatora w którym można dokonać pomiaru 21 prób jednocześnie.

Przeznaczony dla mniejszych firm lub do badań, które nie wymagają przeprowadzania dużej liczby analiz. Oferowany przez nas analizator nie wymaga wielkiego budżetu, a relacja jego ceny do wydajności jest na rynku bezkonkurencyjna.

Gotowe do użycia cele pomiarowe

Dla systemów BacTrac i μ-Trac dostępne są gotowe do użycia cele pomiarowe, z przygotowanym podłożem. Za ich pomocą można wykonać typowe pomiary ogólnej liczby bakterii oraz wielu zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w tym patogenów. Te oznaczenia można przeprowadzić również za pomocą cel pomiarowych do napełniania.

Cele pomiarowe do napełniania

Oprócz cel pomiarowych gotowych do użycia dostępne są również cele do samodzielnego przygotowania. Różnorodność pożywek do cel pomiarowych pozwala wykonać bardzo szeroki zakres oznaczeń. Cele te mogą być jednorazowe lub wielokrotnego użytku, przeznaczone do sterylizacji.

BacTrac

W ciągu kilku ostatnich lat BacTrac 4300 stał się liderem na rynku, ze względu na elastyczność w zakresie pomiaru impedancji elektrycznej i mocną konstrukcję.

Innowacyjny system pomiarowy umożliwia wiele zastosowań. Pozwala on nie tylko swobodnie wybierać dwie wartości impedancji na analizę, tj. M-value i E-value, lecz także oferuje szereg indywidualnych, typowych dla zanieczyszczenia profili wzrostu.

Dzięki wysokiej czułości wykrywania zmian produktów metabolicznych oraz możliwości stosowania wysoce selektywnych pożywek otrzymuje się sygnały, które mogą być wykryte tylko przy pomocy BacTrac 4300.

Pomiar do 64 próbek jednocześnie w jednym systemie

Analizator BacTrac 4300 składa się z dwóch niezależnych sekcji inkubacji. Każda zawiera 32 pozycje pomiarowe umożliwiając badanie do 64 próbek w dwóch strefach temperaturowych.

Możliwość łączenia systemów

W miarę wzrastających potrzeb analitycznych istnieje możliwość łączenia systemów BacTrac 4300. Maksymalnie można oznaczać do 768 prób w 24 niezależnie sterowanych strefach inkubacji poprzez podłączenie 12 analizatorów BacTrac 4300 do jednego komputera PC.

Szybki zwrot inwestycji

Łatwość przygotowania próby oraz eliminacja tradycyjnego posiewu mikrobiologicznego i liczenia płytek zwiększa wydajność laboratorium. Dodatkową zaletą jest wzrost bezpieczeństwa pracy w laboratorium wynikający z ograniczenia kontaktu personelu z zanieczyszczonymi próbami. Zintegrowany system raportów i dokumentacji wyników prób analizatora BacTrac 4300 ułatwia analizę trendów, skraca czas opracowania wyników i zwiększa kontrolę procesu.

Zalety urządzenia

 • Wydajna metoda przesiewowa
 • Automatyzacja tradycyjnych metod mikrobiologicznych
 • Szybka detekcja zapewnia wczesny system ostrzegania
 • Łatwe przygotowanie próby
 • Duża wydajność
 • Pełna dokumentacja i prosta obsługa

Dane techniczne

BacTrac

Zakres temperatury*

Od 0°C do +55°C

Sekcja inkubacji

Dokładność temperaturowa

±0,1°C

Częstotliwość

1 kHz

Parametry pomiaru

Czas pomiaru pomiędzy celami

10 minut

Zasilanie

230 V, 50 Hz, 3,9 A

Wymiary (W x H x D)

430 x 640 x 380 mm

Waga

34 kg

*Dla temperatury otoczenia powyżej 25°C wymagany jest termostat z obiegiem wody chłodzącej.

Oprogramowanie

Oprogramowanie analizatora BacTrac 4300 dla Windows w pełni zaspokaja potrzeby nowoczesnego laboratorium. System zaprojektowany jest do pracy ciągłej, łatwej obsługi dodatkowych analizatorów i transferu danych kompatybilnego z różnorodnymi systemami LIMS i QA.

 • Możliwość jednoczesnego zbierania i przeglądania danych,
 • Możliwość analizy danych z zastosowaniem wielu fabrycznie opracowanych schematów analitycznych,
 • Możliwość niezależnego programowania każdej pozycji pomiarowej zgodnie z wybraną metodą i krzywą kalibracyjną.

Gotowe do użycia cele pomiarowe

Dla systemów BacTrac i μ-Trac dostępne są gotowe do użycia cele pomiarowe, z przygotowanym podłożem. Za ich pomocą można wykonać typowe pomiary ogólnej liczby bakterii oraz wielu zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w tym patogenów. Te oznaczenia można przeprowadzić również za pomocą cel pomiarowych do napełniania.

Cele pomiarowe do napełniania

Oprócz cel pomiarowych gotowych do użycia dostępne są również cele do samodzielnego przygotowania. Różnorodność pożywek do cel pomiarowych pozwala wykonać bardzo szeroki zakres oznaczeń. Cele te mogą być jednorazowe lub wielokrotnego użytku, przeznaczone do sterylizacji.