Drukuj

W ciągu kilku ostatnich lat BacTrac 4300 stał się liderem na rynku, ze względu na elastyczność w zakresie pomiaru impedancji elektrycznej i mocną konstrukcję.

Innowacyjny system pomiarowy umożliwia wiele zastosowań. Pozwala on nie tylko swobodnie wybierać dwie wartości impedancji na analizę, tj. M-value i E-value, lecz także oferuje szereg indywidualnych, typowych dla zanieczyszczenia profili wzrostu.

Dzięki wysokiej czułości wykrywania zmian produktów metabolicznych oraz możliwości stosowania wysoce selektywnych pożywek otrzymuje się sygnały, które mogą być wykryte tylko przy pomocy BacTrac 4300.

Pomiar do 64 próbek jednocześnie w jednym systemie

Analizator BacTrac 4300 składa się z dwóch niezależnych sekcji inkubacji. Każda zawiera 32 pozycje pomiarowe umożliwiając badanie do 64 próbek w dwóch strefach temperaturowych.

Możliwość łączenia systemów

W miarę wzrastających potrzeb analitycznych istnieje możliwość łączenia systemów BacTrac 4300. Maksymalnie można oznaczać do 768 prób w 24 niezależnie sterowanych strefach inkubacji poprzez podłączenie 12 analizatorów BacTrac 4300 do jednego komputera PC.

Szybki zwrot inwestycji

Łatwość przygotowania próby oraz eliminacja tradycyjnego posiewu mikrobiologicznego i liczenia płytek zwiększa wydajność laboratorium. Dodatkową zaletą jest wzrost bezpieczeństwa pracy w laboratorium wynikający z ograniczenia kontaktu personelu z zanieczyszczonymi próbami. Zintegrowany system raportów i dokumentacji wyników prób analizatora BacTrac 4300 ułatwia analizę trendów, skraca czas opracowania wyników i zwiększa kontrolę procesu.

Zalety urządzenia

Dane techniczne

BacTrac
Sekcja inkubacji Zakres temperatury* Od 0°C do +55°C
Dokładność temperaturowa ±0,1°C
Parametry pomiaru Częstotliwość 1 kHz
Czas pomiaru pomiędzy celami 10 minut
Zasilanie 230 V, 50 Hz, 3,9 A
Wymiary (W x H x D) 430 x 640 x 380 mm
Waga) 34 kg

*Dla temperatury otoczenia powyżej 25°C wymagany jest termostat z obiegiem wody chłodzącej.

Oprogramowanie

Oprogramowanie analizatora BacTrac 4300 dla Windows w pełni zaspokaja potrzeby nowoczesnego laboratorium. System zaprojektowany jest do pracy ciągłej, łatwej obsługi dodatkowych analizatorów i transferu danych kompatybilnego z różnorodnymi systemami LIMS i QA.

Gotowe do użycia cele pomiarowe

Dla systemów BacTrac i μ-Trac dostępne są gotowe do użycia cele pomiarowe, z przygotowanym podłożem. Za ich pomocą można wykonać typowe pomiary ogólnej liczby bakterii oraz wielu zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w tym patogenów. Te oznaczenia można przeprowadzić również za pomocą cel pomiarowych do napełniania.

Cele pomiarowe do napełniania

Oprócz cel pomiarowych gotowych do użycia dostępne są również cele do samodzielnego przygotowania. Różnorodność pożywek do cel pomiarowych pozwala wykonać bardzo szeroki zakres oznaczeń. Cele te mogą być jednorazowe lub wielokrotnego użytku, przeznaczone do sterylizacji.