Drukuj

SPE (Solid - Phase Extraction) jest bardzo popularną metodą, powszechnie stosowaną w laboratoriach do przygotowania próbek do dalszych analiz. Celem SPE jest oczyszczanie oraz zatężanie prób. Zastosowanie stałego adsorbenta pozwala na oddzielenie interesujących nas związków od zanieczyszczeń obecnych w badanym roztworze. Metoda SPE posiada wiele zalet, między innymi: 

Ekstrakcję ciecz - ciało stałe prowadzi się na kartridżach, kolumienkach i dyskach. Użycie dysków SPE o dużej przepuszczalności płynu i wysokiej zdolności adsorpcji jest szczególnie odpowiednie do ekstrakcji dużych objętości próbek. Tradycyjne wkłady SPE dla małych objętości badanych substancji bez problemu znajdują zastosowanie w laboratoriach spożywczych, farmaceutycznych, analitycznych i biologicznych.

LabTech zapewnia kompletny zakres rozwiązań SPE dla właściwego przygotowania prób do analiz standardowych, jak również chromatograficznych i spektrometrii mas.