Drukuj

Oprogramowanie LipidSearch dla systemów LCMS wspomaga opracowywanie danych lipidomicznych, zwłaszcza danych HR/AM pochodzących z zaawansowanych spektrometrów mas z technologią Orbitrap. Program umożliwia dokładną identyfikację lipidów oraz automatycznie tworzy złożone raporty, co zdecydowanie skraca czas analizy.