Drukuj

Wysokiej klasy hybrydowy instrument pomiarowy posiadające pułapkę jonową oraz tzw. Orbitrap – analizator fourierowski, który nie wymaga stosowania kriocieczy dzięki użyciu pola elektrycznego.

Możliwe wszelkie metody jonizacji API (ESI, NSI, HESI, APCI, APPI) oraz MALDI. Badany zakres mas 30 do 4000. Dodatkowa informacja strukturalna dzięki MSn (n=1 do 10) w pułapce jonowej LTQ.

Bardzo bogaty wybór metod fragmentacji jonów (CID, PQD, HCD oraz ETD – nowość w proteomice!). LTQ Orbitrap XL ETD jest obecnie jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi spektrometrii mas używanych w proteomice.