Drukuj

 DFS to nowoczesnej konstrukcji magnetyczny spektrometr GC/MS o wysokiej rozdzielczości z podwójnym ogniskowaniem jonów. Może być konfigurowany z jednym lub dwoma chromatografami gazowymi Trace 1310/1300 jednocześnie podłączonymi do spektrometru, co umożliwia niemal jednoczesne potwierdzanie wyników na kolumnie o innej polarności. Można też zainstalować dodatkowe moduły dozowników i detektorów.

Oferowany jest z dwusektorową pompą turbo, ze śluzą próżniową zapewniającą możliwość wymiany źródła jonów, soczewek i katody bez konieczności zapowietrzania aparatu, z opcjami rozbudowy o chemiczną jonizację (CI) i FAB, sondy bezpośredniego wprowadzania próbki do źródła spektrometru.

Najwyższej czułości system GC/MS do analiz celowanych w ochronie środowiska i antydopingu spełnia wymagania normy na oznaczanie dioksyn, pestycydów jako sprzęt wysokiej rozdzielczości.

Prosty w obsłudze i konserwacji dzięki zastosowaniu systemów automatycznej kalibracji dla wszystkich elementów układu.

Doposażony o jeden z szerokiej gamy autosamplerów firmy Thermo Scientific do dozowania cieczy z różnorodnym przygotowaniem próbki (pracujący dla dwóch GC) pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności systemu GC-MS.

 Aparat GC/MS sterowany jest poprzez dedykowany program Xcalibur umożliwiający pracę w trybie „full scan”, SIM i mieszanym, przeglądanie bibliotek widm masowych oraz tworzenie własnych, analizę ilościową i tworzenie raportów. Dostępne są też programy wspomagające tworzenie metodyk analitycznych i dokumentacji wyników typu TraceFinder, Mas Frontier.