Drukuj

Zaawansowana technologicznie liniowa pułapka jonowa.

Badany zakres m/z od 30 do 4000. Informacja strukturalna możliwa dzięki MSn (n=1 do 10). Nowoczesne metody jonizacji API (ESI, NSI, HESI, APCI, APPI), MALDI oraz fragmentacji jonów (CID, PQD, oraz ETD – nowość w proteomice!).

Zakrzywienie toru jonów od źródła do pułapki o kąt 60º redukuje szumy chemiczne znacznie zwiększając czułość.

W układach hybrydowych (patrz, strona 10) specjalna komora C-trap służy do przekazania jonu do dodatkowego analizatora fourierowskiego, dlatego spektrometr ten jest elementem układów hybrydowych oferowanych przez Thermo Scientific (LTQ Orbitrap XL i LTQ FT Ultra).

Program Xcalibur umożliwia sterowanie instrumentami, analizę widm, porównania widma z zawartymi w bibliotece i archiwizację eksperymentu/widma. Oprócz tego możliwe dodatkowe, dedykowane pakiety oprogramowania (proteomiczne, metabolomiczne i toksykologiczne).