Drukuj

Najczulszy model z serii TSQ. Quantiva jest spektrometrem dla użytkowników wymagających najwyższych czułości od potrójnego kwadrupola. Nowej konstrukcji kapilara wlotowa i elektrodynamiczny lejek jonowy, dają maksymalną transmisję jonów do dalszych części spektrometru. Specjalnej konstrukcji bloker cząstek neutralnych eliminuje zanieczyszczenia niezjonizowane. Hiperboliczne kwadrupole o wyjątkowej precyzji umożliwiają eksperymenty H-SRM z wyborem jonu fragmentacyjnego i detekcją w oknach 0.2 Da (FWHM). Bogaty wybór źródeł jonów, urządzeń peryferyjnych (chromatografy, zawory) oraz specjalistycznego oprogramowania do analizy danych stanowi o wszechstronności możliwych oznaczeń.