Drukuj

Analizator mas to potrójny kwadrupol w konfiguracji "L" dającej małe rozmiary systemu i obniżającej szumy chemiczne.

Głowice API wraz z innymi ulepszeniami w wersji Ultra zapewniają zwiększenie granicy wykrywalności pięciokrotnie w stosunku do modelu TSQ Quantum Access. Możliwość pomiaru dokładnych mas w wersji AM daje nowe możliwości w analizie jakościowej. Głowice do jonizacji w ciśnieniu atmosferycznym typu ESI, NSI, HESI, APCI, APPI.

Dodatkowe oprogramowanie do analizy danych dla proteomiki, analizy metabolitów leków i interpretacji widm. Program Xcalibur umożliwia sterowanie wieloma typami chromatografów.