Drukuj

Compound Discoverer to wyjątkowe podejście do identyfikacji związków małocząsteczkowych. Oprogramowanie jest bardzo uniwersalne – posiada zestaw narzędzi do opracowywania danych, które można komponować w dowolny sposób w zależności od przeprowadzanej analizy oraz rezultatów jakie chcemy uzyskać, a stworzone kombinacje zapisywać jako szablony do ponownego użycia.

Wersja oprogramowania 1.0 pozwala na badanie związków powstających w wyniku fragmentacji znanego prekursora – takich, dla których dostępne są podstawowe informacje na temat struktury chemicznej analitu. Znajduje to zastosowanie w m.in. farmacji, ochronie środowiska czy bezpieczeństwie żywności. Dodatkowo w tej wersji oprogramowania istnieje funkcja „Study Design”, która daje możliwość zarządzania otrzymanymi danymi – grupowania wyników jednej lub kilku analiz, zestawianie rezultatów w celach porównawczych.

Compound Discoverer posiada dedykowaną stronę internetową:
http://mycompounddiscoverer.com/, na której dostępna jest bezpłatna 60-dniowa wersja programu, krótkie filmy szkoleniowe oraz formularz kontaktowy.