Drukuj

Kompletne rozwiązanie na jednej platformie sprzętowej

Opcja „BioPharma” dotyczy spektrometrów mas Thermo Scientific Q Exactive Plus oraz Q Exactive HF. Pozwala ona na analizę białek w stanie natywnym i zdenaturowanych oraz analizę podjednostek białka strategią top/middle-down. Połączenie z oprogramowaniem ThermoScientific™ BioPharma Finder™ zapewnia w pełni zintegrowany system do badań biofarmaceutycznej natury cząstek. Platforma Thermo Scientific™ Q Exactive™ BioPharma oferuje różne tryby pracy zoptymalizowane pod kątem najczęściej stosowanych procedur:

Zapoznaj się z broszurą sprzętową!