Drukuj

Weź udział w organizowanym przez Themo Scientific seminarium i odkryj możliwości technologii chromatograficznych i spektrometrii mas

17 listopada w Warszawie

Niezależnie od tego, czy pracujesz w laboratorium badawczym, kontrolnym czy kontraktowym, niezależnie od tego czy masz do czynienia z próbkami żywności czy środowiskowymi, czy badasz pozostałości czy zanieczyszczenia - odkryj prawdziwe możliwości technologii, rozwiązań aplikacyjnych i procedur Thermo Scientific.

Zostaną zaprezentowane różnorodne rozwiązania: od przygotowania próbek do prezentacji wyników, od dedykowanych analiz przy pomocy potrójnego kwadrupola do analiz przesiewowych przy użyciu technologii Orbitrap … i wiele więcej!

Udział jest bezpłatny, a organizator zapewnia lunch. Zarejestruj się!

Tematy wiodące

Program

09:00 Rejestracja
09:15 Wstęp i omówienie rozwiązań Thermo Scientific™ w analizie środowiskowej
09:30 Podejmowanie wyzwań analitycznych w analizach środowiskowych, żwyności i napojów przy użyciu nowoczesnej chromatografii jonowej – nowe osiągnięcia i aplikacje (prezentacja w języku angielskim)
Dr. Detlef Jensen, Thermo Fisher Scientific, Dreieich/Germany
10:15 Analiza dioksyn przy pomocy GC-MS/MS
10:35 Przerwa kawowa
11:00 Rozwiązania w analizie przesiewowej pestycydów oparte na technologii Orbitrap
11:30 Techniki łączone wykorzystujące chromatografię jonową IC-MS i ICP-MS – możliwości i ograniczenia
dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIS PAN Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze
12:00 Zastosowanie spektrometrii ICP-MS do analizy próbek o złożonym składzie matrycy
Monika Stochaj-Yamani, Spectro-Lab
12:30 Przerwa na lunch
13:30 Wizyta w laboratorium demonstracyjnym: możliwość spotkania i dyskusji ze spacjalistami przy aparatach
14:30 Analiza komercyjnie dostępnych produktów żywnościowych zawierających stewię z detektorem wyładowań koronowych w aerozolu (prezentacja w języku angielskim)
Guido Achilli, Thermo Fisher Scientific, Reinach/Switzerland
15:00 Nieograniczone możliwości: nowa generacja UHPLC i charakterystyki kolumn (prezentacja w języku angielskim)
Dr. Heiko Herrmann, Thermo Fisher Scientific, Dreieich/Germany)
15:30 Uwagi końcowe
15:45 Koniec seminarium