Zestawienie LC-MS Wysokiej Rozdzielczości

orbitrap-exploris-mx-100x100
orbitrap-exploris-120-100x100
orbitrap-exploris-480-ms-100x100
Thermo Scientific Orbitrap Exploris MX
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 120
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480
Analizy

Celowany / niecelowany screening (MS)

Identyfikacja nieznanych związków (MS)

Potwierdzenie (MS/MS)

Bezwzględna i względna analiza ilościowa (MS i/lub MS2)

Aplikacje
 • Metoda wieloatrybutowa (MAM)
 • Farmaceutyki
 • Analiza nienaruszonego białka
 • Charakterystyka biofarmaceutyczna
 • Biofarmacja, kontrola jakości (QC)
 • Oligonukleotydy
 • Toksykologia sądowa
 • Badania kliniczne
 • Bezpieczeństwo żywności i środowiska
 • Celowana / semi celowana metabolomika
 • Farmaceutyki
 • Proteomika typu „shotgun”
 • Oznaczenia ilościowe Label-Free
 • Identyfikacja białek
 • Toksykologia sądowa
 • Antydoping
 • Badania bezpieczeństwa żywności i środowiska oraz Analiza pojawiających się zanieczyszczeń
 • Profilowanie zanieczyszczeń
 • E&L
 • Mapowanie peptydów
 • Analiza nienaruszonego białka
 • Charakterystyka biofarmaceutyczna
 • Celowana / semi celowana/ niecelowana metabolomika i lipidomika
 • Badania kliniczne i translacyjne
 • Proteomika typu „shotgun”
 • Proteomika singl-cell
 • Multipleksowanie TMT
 • SureQuant celowana analiza ilościowa
 • Oznaczanie ilościowe label-free
 • Identyfikacja białek
 • Charakterystyka biofarmaceutyczna
 • Analiza zanieczyszczenia białkiem komórek gospodarza
 • Analiza nienaruszonego białka
 • Badania kliniczne i translacyjne
Zaawansowane analizy data dependent

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dopasowanie prekursora

SureQuant, Dopasowanie prekursora, BoxCar

Interfejs źródła jonów nowej generacji

Tak

Prekonfigurowane metody MS do poszczególnych aplikacji

Tak

Interfejs „przeciągnij i upuść”

Tak

Monitorowanie i zarządzanie sieciowe

Tak

Wymaga wersji Foundation 3.1 SP1 lub nowszej

Automatyczne wykluczanie tła

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wymaga wersji Foundation 3.1 SP1 lub nowszej

Funkcje standardowe
Maksymalna rozdzielczość (FWHM) m/z 200

180,000

120,000

240,000

480,000

Dokładność masy (kalibracja wewnętrzna)

<1 ppm przez okres do 5 dni ze źródłem jonów EASY-IC

Procedury kalibracyjne

Thermo Scientific Pierce FlexMix

Zakres dynamiczny

>5000 dla pojedynczego widma analizatora mas Orbitrap

Do 5 rzędów wielkości

Zakres mas

40–3000 m/z, do 8000 m/z opcją BioPharma

40–3000 m/z

40–6000 m/z (do 8000 m/z z opcją BioPharma)

Szybkość skanowania

Do 22 Hz

Do 40 Hz

Przełączanie polaryzacji

1,4 Hz

Interfejs źródła jonów

Źródło jonów OptaMax NG

Multipleksing

Nie dotyczy

Do 20 prekursorów/skan

Funkcje skanowania
 • Pełne MS
 • Full scan
 •  AIF
 • t-SIM
 • DIA
 • MS2

 i możliwe do połączenia w trakcie jednej analizy:

 • full scan ddMS2 (Top 1-4)
 • tSIM (lista mas)
 • ddMS2 (Top 1-4)
 • full scan ddMS2 (lista mas) (Top 1-4)

Ponadto można utworzyć metody łączące wszystkie wymienione powyżej tryby skanowania.

 • Full scan
 • AIF
 • SIM
 • DIA
 •  MS2

 i możliwe do połączenia w trakcie jednej analizy:

 •  full scan ddMS2 (TopN)
 •  full scan ddSIM
 •  tSIM (lista mas) ddMS2
 • full scan ddMS2 (lista mas) (TopN)

Wszystko powyżej z opcjami dla

 •  „Liczba skanów” (= TopN)
 • ’Czas cyklu’

Ponadto można utworzyć metody łączące wszystkie wymienione powyżej tryby skanowania.

 • Full scan
 • AIF
 • SIM
 • DIA
 • MS2

i możliwe do połączenia w trakcie jednej analizy:

 • full scan ddMS2
 • full scan ddSIM
 • tSIM (lista mas) ddMS2
 • full scan ddMS2 (lista mas)
 • Wszystko powyżej z opcjami dla
 • „Liczba skanów” (= TopN)
 •  'Czas cyklu’ branching

Ponadto można utworzyć metody łączące wszystkie wymienione powyżej tryby skanowania.

Fragmentacja

W źródle CID

W źródle CID, w komorze HCD

Opcje i/lub aktualizacje
Tryb intact protein

W zestawie z opcją BioPharma

Nie dotyczy

Tak, z opcją BioPharma

Zwiększony zakres mas (HMR, do 8000 m/z)

Tak, z opcją BioPharma

Nie dotyczy

Tak, z opcją BioPharma

Czułość

Pełny skan: 200 fg rezerpiny na kolumnie S/N 150:1

MS/MS: 200 fg rezerpiny na kolumnie S/N 100:1 SIM: 200 fg rezerpiny na kolumnę S/N 250:1

 

MS/MS: 50 fg rezerpiny na kolumnę S/N 100:1 SIM: 50 fg rezerpiny na kolumnie S/N 150:1

Rekomendowany system chromatograficzny

Vanquish Flex

Vanquish Horizon

Vanquish Core

Vanquish Flex

Vanquish Duo

Vanquish Neo

Transcend Multichannel

Evosep One

Vanquish Flex HPLC

Vanquish Duo HPLC

Vanquish Horizon

Vanquish Neo

Evosep One

Źródło

Źródło jonów OptaMax NG

Interfejs FAIMS Pro Duo

 Źródło jonów EASY-IC

Połączone źródło jonów APCI/APPI

 

FAIMS Pro Duo

Połączone źródło jonów APCI/APPI

EASY-Spray

Flex Nanospray