Serwis

Firma ANCHEM prowadzi autoryzowany serwis oferowanej aparatury Thermo Scientific jak innych producentów w oparciu o oryginalne części zamienne.
Świadczymy serwis gwarancyjny w oparciu o procedury producentów jak i serwis po gwarancyjny z dostępnością części przez minimum 7 lat od day zakończenia produkcji aparatury.
Na życzenie przeprowadzamy certyfikowane kwalifikacje oferowanego sprzętu IQ/OQ z oparciu o standardy i procedury producentów.
Zespół serwisowy wspierany jest przez specjalistów aplikacyjnych w doborze warunków analitycznych i uruchomieniu aplikacji zgodnie z wymaganiami klienta.