LC-MS wysokiej rozdzielczości

Orbitrap Exploris 120

Orbitrap Exploris 120 – tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości, następca Q Exactive Focus. Jeszcze większa szybkość skanowania i rozdzielczość, sprawia że jest to idealny aparat do badań małych cząstek.

Broszury do pobrania:

Orbitrap Exploris 240

Orbitrap Exploris 240 – tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości. Dzięki szybkości skanowania 22Hz, fragmentacji MS2, rozdzielczości 240 000 sprawia, że jest to idealny aparat do badań zarówno małych jak i danych cząstek.

Spektrometr jest kompatybilny z przystawką FAIMS ProTM (ion mobility).

Broszury do pobrania:

Orbitrap Exploris 480

Orbitrap Exploris 480 – tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości. Dzięki szybkości skanowania 40Hz, fragmentacji MS2, rozdzielczości 480 000 oraz opcji turobTMT sprawia, że jest to idealny aparat do proteomiki. Spektrometr jest kompatybilny z przystawką FAIMS ProTM (ion mobility).

Broszury do pobrania:

Orbitrap Exploris MX

Orbitrap Exploris MX – spektrometr wysokiej rozdzielczości o parametrach szybkości skanowania 22Hz oraz rozdzielczości 180 000, przeznaczony do kontroli jakości przeciwciał monoklonalnych (mAb).

 

Broszury do pobrania:

Orbitrap Eclipse Tribrid

Orbitrap Eclipse – trybrydowy spektrometr mas łączący w sobie analizator wysokiej rozdzielczości typu Orbitrap, pułapkę jonową z możliwością wielokrotnej fragmentacji (MSn) oraz kwadrupol do pracy w trybach SIM/SRM. Posiada unikalne parametry oraz technologie:
  • rozdzielczość maksymalna do 1 000 000
  • fragmentacja typu: CID, HCD, ETD, EThcD, UVPD, PTCR (top-down)
  • liniowa dwusektorowa pułapka liniowa
  • szybkość skanowania 40Hz
Spektrometr jest kompatybilny z przystawką FAIMS ProTM(ion mobility).

Broszury do pobrania:

Orbitrap Fusion / Orbitrap Fusion Lumos

Hybrydowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości (do 500 000), który umożliwia największą liczbę eksperymentów w tym samym czasie spośród spektrometrów dostępnych na rynku.

Posiada on dwusektorową pułapkę jonową z własnymi detektorami i możliwością fragmentacji jonów w pułapce (CID), analizator mas typu orbitrap z fourierowską detekcją, kwadrupol do wyboru jonu fragmentacyjnego poza pułapką oraz kwadrupol do fragmentacji z wyższymi energiami kolizyjnymi niż w pułapce (HCD).

Spektrometr ten może być też wyposażony w opcję fragmentacji z transferem elektronów (ETD) oraz może być doposażony w opcję dodawania wzorca kalibracyjnego do każdego skanu, aby umożliwić najdokładniejsze oznaczenie masy.

Eksperymenty fragmentacyjne (MSn) można wykonać jeden po drugim np. MS3 HCD po MS2 CID. Można prowadzić detekcję z wysoką rozdzielczością każdego eksperymentu fragmentacyjnego. Pułapka jonowa może prowadzić szybką i niezależną detekcję od detektora fourierowskiego, zajętego uzyskiwaniem wysokich rozdzielczości.

Bogaty wybór źródeł jonów, urządzeń peryferyjnych (chromatografy, zawory) oraz specjalistycznego oprogramowania do analizy danych stanowi o uniwersalności urządzenia. Sprzęt ten doskonale nadaje się do badań podstawowych, w szczególności do zagadnień związanych z omiką (biologia systemów), np. proteomiką lub metabolomiką, oraz wszędzie tam, gdzie badacze potrzebują wyrafinowanych metod spektrometrii mas.

 

Q-Exactive Plus

Spektrometr mas Q-Exactive Plus szybko zdobył uznanie naukowców na całym świecie. Po nim nastąpił dynamiczny rozwój tej rodziny aparatów. W chwili obecnej w ofercie znajdują się dwie wersje tego aparatu – standardowa oraz BioPharma. Dzięki odpowiedniemu zoptymalizowaniu indywidualnych parametrów pokrywają one szeroki zakres aplikacji: od oznaczeń ilościowych i screeningu znanych/nieznanych substancji w próbkach środowiskowych, klinicznych czy toksykologicznych przez analizy metabolomiczne do złożonych eksperymentów proteomicznych i lipidomicznych.

Konstrukcja spektrometru mas Q-Exactive Plus:

  • kwadrupol dający możliwość wyboru jonu do fragmentacji
  • fragmentacja MS/MS w komorze kolizyjnej HCD (Higher Energy Collisional Dissociation)
  • fourierowski analizator mas bez magnesu nadprzewodzącego typu Orbitrap pozwalający na detekcję z rozdzielczością do 280 000 i dokładnością masy <1 ppm
  • Wersja BioPharma to rozszerzony zakres mas oraz opcja Protein Mode do analiz „intact proteins”

Broszury do pobrania:

Orbitrap IQ-X

Spektrometr masowy Thermo Scientific Orbitrap IQ-X Tribrid został zaprojektowany do ustalania złożonych struktur chemicznych w celu identyfikacji i wyjaśniania struktury małych cząsteczek. System łączy wiodącą w branży technologię analizatora masy typu Orbitrap z inteligentną automatyzacją i podejmowaniem decyzji w czasie rzeczywistym przez intuicyjne oprogramowanie. Również kalibracja spektrometru odbywa się automatycznie i w czasie rzeczywistym. To wszystko sprawia, że identyfikacja i ustalanie struktury małych cząstek jest jeszcze dokładniejsze. Najważniejsze cechy Trybrydowego spektrometru mas Orbitrap IQ-X – Automatyzacja – łatwe w użyciu oprogramowanie upraszczające konfigurację i gromadzenie danych – Oprogramowanie do kontroli przyrządu z gotowymi szablonami i gotowymi do użycia parametrami eksperymentalnymi zostało zaprojektowane tak, aby pomóc w szybkim profilowaniu złożonych próbek. Źródło jonów typu Auto-Ready zapewnia zautomatyzowana kalibrację przyrządu w czasie rzeczywistym. – Inteligentna akwizycja AcquireX – Inteligentne narzędzie do przeszukiwania biblioteki w czasie rzeczywistym i akwizycji danych AcquireX automatyzuje akwizycję danych MSn i zwiększa wydajność profilowania. – Wysoka rozdzielczość i wielokrotna fragmentacja MSn– Rozdzielczość do 1 000 000 pozwala na rozdział związków izobarycznych, uzyskanie dokładnych informacji o izotopach i składzie pierwiastkowym. – Fragmentacja MSn (n=10) pozwala dogłębnie wniknąć w strukturę badanego związku. Jest ona również niezbędna do analizy izomerów. – Fragmentacja typu UVPD Unikalny typ fragmentacji występujący tylko w spektrometrach z serii Tribrid. Doskonale sprawdza się w analizie lipidów – pozwala dokładnie ustalić miejsca wiązań podwójnych i dostarcza informacje strukturalne, których nie można uzyskać za pomocą CID lub HCD.

Broszury do pobrania: