Rozwiązania dedykowane dla gazownictwa i energetyki:

Analizator gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym TOGA

GAS

Analiza gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym jest istotnym elementem diagnostyki transformatorów. Firma G·A·S oferuje dokładną i szybką analizę niskich stężeń tych gazów. Zastosowanie opcji autosamplera headspace (Versa lub Triplus 300) umożliwia analizę dużej liczby próbek oleju bez udziału operatora.

Główne cechy:

 • Ręczny nastrzyk próbek gazowych lub automatyczny nastrzyk z użyciem autosamplera headspace
 • Dwa kanały detekcji: TCD-metanizer/FID
 • Doprowadzenie gazów rurkami typu Siltek® w celu uzyskania szerokiego zakresu pomiarowego CO
 • Zakres pomiarowy oznaczania stężenia wodoru od pojedynczych ppm
 • Analiza zgodnie z normami: ASTM D3613, D2945, D3612

Broszura do pobrania:

Analizatory składu gazu ziemnego NGA

GAS

Analizatory składu gazu ziemnego występują w wielu konfiguracjach, od przyrządów z jednym zaworem i detektorem do złożonych systemów wielokanałowych. Firma G·A·S oferuje optymalne rozwiązania do konkretnych zastosowań. Analizatory są zgodne z normami międzynarodowymi określającymi metody analizy składu gazu ziemnego.

Główne cechy:

 • Analiza zawartości w gazie ziemnym: węglowodorów C1-C5, C6+, N2, CO2 and H2S
 • Opcja analizy zawartości tlenu
 • Opcja analizy zawartości helu i wodoru
 • Opcja analizy zawartości cięższych węglowodorów C6-C10
 • Nastrzyk próbek gazowych i ciekłych
 • Analiza zgodnie z normami: GPA 2261, 2177, 2186, 2286, ISO 6974 and ASTM D1945 and D1946.

Broszura do pobrania:

Analizator zawartości niskich stężeń związków siarki

GAS

Analiza związków siarki na poziomie ppb jest wymagającym zadaniem. Ta grupa związków łatwo adsorbuje się na powierzchni większości materiałów. Z tego powodu wszystkie elementy drogi przepływu analizowanej próby zostały wykonane w technologii Restek Sulfinert®, dla zapewnienia pełnej inertności. Zastosowany w analizatorze detektor PFPD jest uznanym rozwiązaniem dla tego typu analiz – oferuje dużą czułość, selektywność i trwałość.

Główne cechy:

 • Odpowiedni do analizy zawartości związków siarki w próbach gazowych, ciekłych, LPG
 • Detektor PFPD
 • Droga przepływu próby wykonana z elementów w technologii Restek Sulfinert®
 • Spełnia normy: ASTM D6228, D5303, UOP791, ISO 19739

Broszura do pobrania: