Systemy LC-MS

TSQ Fortis Plus

TSQ Fortis Plus bezproblemowo współpracuje z wiodącym oprogramowaniem do analizy ilościowej oraz chromatografami HPLC/UHPLC. Oferuje także poprawioną wydajność podczas celowanej analizy ilościowej.
Zalety:
 • Zwiększona wydajność i przepustowość próbek dziennie
 • Wysoka jakość danych dzięki doskonałej stabilności pracy
 • Wydłużona żywotność przyrządu
 • Prostota i łatwość obsługi dla użytkowników na każdym poziomie doświadczenia
 • Wysokiej jakości dane, doskonała pewność wyników
 • Oprogramowanie Thermo Scientific™ TraceFinder™ dla wszystkich zastosowań, od opracowania metod po generowanie raportów

Broszury i specyfikacja do pobrania:

TSQ Quantis Plus

Dzięki segmentowej konstrukcji kwadrupoli, szybkiemu transporcie jonów i ulepszonym powielaczom elektronów, Scientific TSQ Quantis Plus zapewnia doskonałą wytrzymałość i odporność oraz najlepszą w swojej klasie czułość. TSQ Quantis Plus bezproblemowo integruje się z wiodącym w branży oprogramowaniem do analizy ilościowej, systemami HPLC i UHPLC oraz systemami do przygotowywania próbek.
Inne korzyści to:
 • Znakomita czułość zapewniająca wysoką jakość widm masowych w złożonych matrycach.
 • Wyjątkowa odporność systemu zapewnia nieprzerwaną pracę spektrometru
 • Niezawodność i odtwarzalność dla każdego przebiegu i każdej próbki.
 • Integracja z oprogramowaniem specyficznym dla aplikacji zapewnia zwiększoną produktywność dla wszystkich aplikacji.
 • Prostota i łatwość użycia pozwalają użytkownikom na wszystkich poziomach zaawansowania na bezproblemową obsługę

Broszury do pobrania:

TSQ Altis Plus

Nowość od firmy Thermo Scientific – spektrometr masowy typu potrójny kwadrupol – TSQ Altis plus – idealne rozwiązanie w farmacji, toksykologii, badaniach żywności czy środowiska.

W połączeniu z wiodącym na rynku oprogramowaniem TraceFinder z wbudowaną bazą przejść MRM, systemem UHPLC i zestawami do przygotowywania próbek, umożliwia rozwiązywanie najtrudniejszych wyzwań analitycznych jakie stawia przed badaczami celowana analiza ilościowa.

 • Udoskonalona technologia Active Ion Management (AIM™), pozwalająca osiągnąć niespotykaną dotąd czułość zarówno w prostych jak i złożonych matrycach
 • Czułość aparatu  w trybie pozytywny elektrospray dla skanowania Full Scan wynosi  1500 000:1 S/N dla 1 pg rezerpiny nastrzykniętego na kolumnę
 • Komora kolizyjna z przyłożonymi osiowo polami prądu stałego pozwalającymi na wykonywanie co najmniej 600 przejść SRM/s
 • Rozdzielczość 0,2 Da dla całego zakresu mas
 • Wysokowydajna linia transferowa (HCTT ang. High-capacity transfer tube) oraz lejek elektrodynamiczny (EDIF ang. Electrodynamic ion funnel), redukujące fragmentację w źródle jonów

Występuje tez w wersji MD (Medical Device Class I). Posiada certyfikat IVD.

Broszury do pobrania:

Spektrometr mas Stellar™

Najnowszy spektrometr mas Stellar™ z potrójnym kwadrupolem, możliwością wielostopniowej fragmentacji (MSn) i liniową pułapką jonową (wysoko- i niskociśnieniową) pozwala na poszerzenie skali badań o niespotykanej dotąd przepustowości, czułości i specyficzności. Znajduje zastosowanie w proteomice, metabolomice i lipidomice.

Bezolejowa pompa:

– jest przyjazna dla środowiska – zmniejsza zużycie energii (oddawanie ciepła zmniejszone o 22% w stosunku do standardowych pomp),

– zmniejsza potrzebę prowadzenia prac konserwacyjnych (w tym przegląd oraz wymianę oleju),  

– eliminuje opary olejowe.

W celu zapewnienia optymalnej wydajności LC-MSn połącz najnowszy spektrometr Stellar™ razem z układem Vanquish Neo UHPLC™.

Zalety spektrometru Stellar™:

 • Olbrzymia przepustowość umożliwia oznaczanie prawie 10 000 peptydów w ciągu godziny oraz ponad 100 endogennych aminokwasów i acylokarnityn w ciągu zaledwie dwóch minut
 • Spektrometr wyposażony jest w nowoczesny filtr kwadrupolowy QR5 Plus, który poprawia czułość i selektywność z szerokością izolacji prekursorów wynosząca 0,4 m/z
 • Zaawansowany aktywny przewodnik wiązki jonów redukuje szumy i zwiększa niezawodność
 • Elektrodynamiczny lejek jonowy: efektywne przesyłanie jonów i zoptymalizowany dla nietrwałych związków
 • Błyskawiczne przełączanie polaryzacji między trybami jonizacji dodatniej i ujemnej w zaledwie 5 ms
 • Zsynchronizowane pułapkowanie jonów znacznie zwiększa prędkość rejestracji, zapewniając jednocześnie wysoką czułość, szeroki zakres dynamiczny i zwiększoną specyficzność
 • Szybka rejestracja zarówno w przypadku fragmentacji MS2 i MS3 (odpowiednio 140 Hz i 40 Hz)
 • Rejestracja oparta o dane (Data-dependent acquisition – DDA) i niezależna od danych (Data-independent acquisition – DIA)

 

Skorzystaj z niezwykłej wydajności i precyzji spektrometru Stellar™ od Thermo Scientific, aby przyspieszyć swoje badania i osiągnąć lepsze wyniki.

Broszury do pobrania: