CompactGC™

GAS

Niezawodny, szybki i łatwy w obsłudze: CompactGC™

Jeśli spojrzeć na analizę gazów z punktu widzenia laboratoryjnego, właściwym dla niej przyrządem jest tradycyjny chromatograf gazowy, z piecem zaworów – ze względu na jego niezawodność i dokładność. Z punktu widzenia kontroli procesów produkcyjnych i szybkości analizy, preferowanym rozwiązaniem są chromatografy mikro GC. Jeśli jednak nie chcesz kompromisów, wybierz CompactGC!

CompactGC, będąc konstrukcją hybrydową zamkniętą w 19” obudowie,  oferuje to co najlepsze z obydwu technik: dokładność wyników i szybkość analizy. Dzięki swojej niezawodności jest aktualnie najlepszym rozwiązaniem dla analiz mikro GC.

Chromatograf ma budowę modułową: może zawierać do 3 niezależnych kanałów, które mogą być oddzielnie optymalizowane dla uzyskania maksymalnej wydajności systemu. Każdy z kanałów ma przejrzystą konstrukcję „zawór dozujący-kolumna kapilarna-detektor” z niezależnym dla każdego kanału piecem kolumn. Dostępne detektory: FID, TCD, PID, PDD, PED, PFPD i MS zapewniają odpowiednią selektywność, czułość i liniowość dla większości aplikacji.

Zastosowanie kolumn kapilarnych do analizy gazów znacznie skraca czas analizy. Typowe czasy analiz wynoszą od 30s do 120s, ale np. rozdział etanu i etylenu można uzyskać w 6s.

Specyfikacja

CompactGC™

Wymiary:

Szerokość: 45 cm
Wysokość: 17,8 cm
Głębokość: 54 cm

Dozowanie:

Temperatura dozowania: do max. 160 ° C, 
Ciśnienie wejściowe: 28 bar (zawór Valco)
Objętość dozowania: 0.06 ul do 5ml (pętla nastrzykowa)
​Podłączenie do pętli nastrzykowej: 1/8”

Detektory:

FID, micro TCD, PID, PDD, PFPD, spektrometr masowy

Powtarzalność:

0.2% RSD lub lepiej

Gaz nośny:

He, N2, Ar. ciśnienie: 0-350 kPa, split: 0-60 ml/min

Zasilanie:

220/230 V, 900VA

Kanały:

3 niezależne kanały analityczne, maks. 3 detektory

Piec kolumn:

3 niezależne piece izotermiczne, zakres temperatur 35-200°C

Wejścia/wyjścia:

RS232 (lub zamiennie LAN) do sterowania parametrami GC oraz cyfrowej transmisji danychr (EZChrom)
8-bitowe złącze wejściowe (zdalny start/stop)
8-bitowe złącze wyjściowe (sterowanie zdarzeniami zewnętrznymil)
​Opcjonalne wyjście analogowe (0-1V)

Analizatory bazujące na CompactGC™

Typ analizatora
Metoda
Komponenty / Opcje

Analizatory składu gazu ziemnego

ISO 6974, GPA 2261, ASTM D1945

C1-C6+, H2, He, CO2, H2S, O2, N2

Analizatory gazów rafineryjnych

UOP 539, DIN 51666

C1-C6+, H2, He, CO2, H2S, O2, Nw mniej niż 200 sekund

Analizator emisji CO2

DIN 51666

Obliczenie emisji CO2 w oparciu o analizę RGA

Analizator ogniw paliwowych

C1, CO2, N2O, C2, C3, H2O, H2, O2, N2, CO

Analizator LPG

ASTM D4424 i D5303

C1-C8
LPG – nastrzyk fazy ciekłej
LPG – autosampler

Analizatory czystości gazów

ASTM D2504, D2505

Analizator zanieczyszczeń w czystych gazach na poziomie ppb/ppt

Analizatory gazów permanentnych 

ASTM D1946,D 2504,D2505

H2, N2, O2, CH4, CO, CO2, C2

Analizatory zawartości niskich stężeń związków siarki 

ASTM D6228, D5303, UOP791, ISO 19739

Analiza zawartości merkaptanów, H2S, COS, CS2 w gazach i LPG

Analizatory zawartości węglowodorów lekkich

ASTM D2163, D2712, D2593, D2820, D4424 i ISO 7941

C1-C10, C6+

High Throughput Analysis

Ultra efficient gas analysis unique for CompactGC™ due to its extreme flexibility

Analizator zawartości THT i akrylatów w gazie ziemnym

Analiza nawaniaczy w gazie ziemnym

Analizator czystości powietrza

Monitoring on-line z użyciem desorbcji termicznej