Przystawki IRMS

EA IsoLink™ IRMS System

EA IsoLink™ wykorzystuje błyskawiczną reakcje spalania próbki w wysokiej temperaturze i przekształceniu jej z fazy stałej i ciekłej w gazową: CO2, N2, SO2, H2 i/lub CO, pozwala na oznaczenie δ13C, δ15N i δ34S w próbkach pozwalając na pomiar sygnatury izotopowej całkowitej zawartości pierwiastka w badanym materiale. Dostępny jest również piec wysokotemperaturowy do pomiarów δ2H i δ18O w próbkach stałych i ciekłych.

Charakterystyka analiz EA-IRMS:
 • łatwe i szybkie przygotowanie próbki do analizy
 • duża wydajność z użyciem autosamplera
 • analiza dwóch pierwiastków w jednym pomiarze δ15N i δ13C oraz δ2H i δ18O, co pozwala na zmniejszenie kosztów analiz

Broszury do pobrania:

GC IsoLink II™ IRMS System

GC IsoLink II™ wykorzystuję separację związków organicznych z użyciem chromatografii gazowej, a następnie każdy wiązek ulega spaleniu tworząc CO2 lub N2 , którego sygnatura izotopowa oznaczana jest za pomocą IRMS  w przypadku analiz δ13C lub δ15N dla poszczególnych związków organicznych. Na podobnej zasadzie oznaczane są sygnatury izotopowe δ2H dla poszczególnych związków organicznych z tą różnicą, iż poszczególne związki organiczne ulegają pirolizie. Istnieje również możliwość analiz stosunków izotopów tlenu δ18O w poszczególnych związkach organicznych.

Charakterystyka analiz GC IsoLink II-IRMS:
 • możliwość identyfikacji sygnatury izotopowej w każdym związku będącym częścią mieszaniny
 • bardzo szeroki zakres zastosowań

Broszury do pobrania:

LC IsoLink II™ IRMS System

Łącząc HPLC i IRMS, system LC IsoLink II IRMS ułatwia czułe, dokładne oznaczanie stosunków 13C/12C dla związków, których nie można rozdzielić metodą chromatografii gazowej. Interfejs systemu zachowuje integralność rozdzielczości chromatograficznej i umożliwia analizę danych izotopowych w skali czasu HPLC. System ten jest idealny do zastosowań obejmujących badania metabolizmu, badania autetyczności żywności i farmaceutyków, kontrolę dopingową i badania biogeochemiczne.

Charakterystyka analiz LC IsoLink II -IRMS:
 • Dokładność i precyzja dużo wyższe w porównaniu z analizatorem elementarnym IRMS, przy jednoczesnej 100-krtonie niższej zawartości próbki
 • Czułość analiz jest wysoka nawet dla próbek do 50 ng analitu
 • Próbki są utleniane w roztworze i ekstrahowane przed analizą. Ponieważ faza ciekła nie odparowuje, nieorganiczne bufory nie gromadzą się w układzie, dzięki czemu system jest prawie bezobsługowy

Broszury do pobrania:

GasBench Plus IRMS System

Oparty na chromatografii gazowej system GasBench Plus ułatwia bardzo precyzyjne określanie sygnatury izotopowej w trybie on-line próbek w fazie gazowej, w tym: w procesie równoważenia wody, analizy węglanów i gazów atmosferycznych (np. CO2, O2 / N2).

Pomiar stosunków D/H i 18O/16O w wodzie

Pomiar 13C/12C i 18O/16O  w rozpuszczonym węgielu nieorganiczny (DIC)

Pomiary 13C/12C i 18O/16O w węglanach

Pomiary 13C/12C, 15N/14N oraz 18O/16O  w powietrzu

Charakterystyka analiz GasBench Plus IRMS:
 • Dozowanie próbki z użyciem pętli zapewnia wysoką precyzję
 • Wysoka czułość powoduje niewielkie zużycie próbki
 • Separacja oparta na GC dostarcza czysty gaz do analizy
 • Automatyzacja z użyciem autosamplera zapewnia dużą przepustowość próbek

Broszury do pobrania:

Kiel IV Carbonate Device

Bardzo czuły, ultra precyzyjny pomiar izotopowy w zautomatyzowanym, wysokoprzepustowym urządzeniu Thermo Scientific ™ Kiel IV Carbonate. To urządzenie, w połączeniu ze spektrometrem masowym izotopowym (IRMS), umożliwia analizę 13C/12C oraz 18O/16O  w węglanach.

Charakterystyka analiz Kiel IV Carbonate Device IRMS:
 • Niewielka ilość próbki (min. 20 µg)
 • Unikalna komora reakcyjna z kontrolowaną temperaturą zapewnia najwyższą precyzję pomiaru izotopów trwałych w węglanach
 • Dwie niezależne linie reakcyjne z zaworami dozującymi kwas (H3PO4) zwiększają przepustowość próbek
 • Pełna kontrola procesu pozwalają na pełny wgląd we wszystkie procesy przygotowania i pomiarów w dowolnym momencie

Broszury do pobrania: