Specjalizowane

CompactGC™

GAS

CompactGC

Jeśli spojrzeć na analizę gazów z punktu widzenia laboratoryjnego, właściwym dla niej przyrządem jest tradycyjny chromatograf gazowy, z piecem zaworów – ze względu na jego niezawodność i dokładność. Z punktu widzenia kontroli procesów produkcyjnych i szybkości analizy, preferowanym rozwiązaniem są chromatografy mikro GC. Jeśli jednak nie chcesz kompromisów, wybierz CompactGC!

Rozwiązania dedykowane dla gazownictwa i energetyki

energy

Proponujemy następujące rozwiązania specjalizowane w chromatografii gazowej dedykowane dla gazownictwa i energetyki:

Analizatory składu gazu ziemnego NGA – Natural Gas Analysers
Analizatory gazów w oleju transformatorowym TOGA – Transformer Oil Gas Analyser
Analizatory zawartości niskich stężeń związków siarki – Low Level Sulfur Analyser

Rozwiązania dedykowane dla przemysłu rafineryjnego

refinery

Proponujemy rozwiązania dedykowane dla przemysłu rafineryjnego w chromatografii gazowej w poniższych obszarach:

Gazy
Paliwa
Destylaty  

Rozwiązania dedykowane dla Przemysłu Chemicznego

chemicals

Proponujemy rozwiązania dedykowane dla przemysłu chemicznego:

Analizatory czystości gazów HPA – High Purity Analyser
Analizatory gazów permanentnych PGA – Permanent Gas Analyser
Analizatory zawartości niskich stężeń związków siarki – Low Level Sulfur Analyser
Analizatory zawartości węglowodorów lekkich LHA – Light Hydrocarbon Analyser