Rozwiązania dedykowane dla przemysłu rafineryjnego:

Gazy

Analizator gazów wysokiej czystości

GAS

Powodzenie analizy stężeń gazów na poziomie ppb przy użyciu detektorów PDD (Pulsed Discharge Detector – detektor wyładowczo-jonizacyjny) lub PED (Plasma Emission Detector – plazmowy detektor emisyjny) w dużym stopniu zależy od całości systemu chromatograficznego. Firma G·A·S ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w budowaniu systemów dla tego typu analiz. Dzięki temu może zaoferować łatwe w obsłudze i odporne analizatory do analizy bardzo niskich stężeń gazów.

Główne cechy:

 • wysoka czułość analizatora dla analizy bardzo niskich stężeń lekkich gazów (ppb)
 • detektory PDD lub PED (bez elementu radioaktywnego)
 • zawory membranowe z wewnętrznym opłukiwaniem
 • opcja wymywania wstecznego (Backflush)
 • spełnia normy ASTM D2504 i D2505

Broszura do pobrania:

Analizator zanieczyszczeń LPG

GAS

Analiza zanieczyszczeń olejowych LPG jest wyzwaniem dla wielu laboratoriów ze względu na bezpieczeństwo, czas analizy oraz dokładność. Konwencjonalne metody zgodne z normami ASTM D2158, EN 15470 i EN 15471 mają znane ograniczenia: pracochłonność, czas analizy, nieprzyjazność dla środowiska i nie pomagają w określeniu źródła zanieczyszczeń. Metody te wymagają odparowania dużej ilości LPG w celu uzyskania niskich poziomów detekcji. Pozostałości po odparowaniu są przenoszone do rozpuszczalnika i analizowane chromatograficznie lub oznaczane ilościowo poprzez ważenie.

Przy wykorzystaniu LGI (Liquefied Gas Injector – dozownik skroplonych gazów) próba skroplonego gazu jest nastrzykiwana pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio na kolumnę chromatograficzną przy użyciu techniki LVI (Large Volume Injection – nastrzyk dużych objętości próby) w oparciu o dozownik PTV z wkładką on-column. W ten sposób ciężkie frakcje takie jak zanieczyszczenia olejowe lub DIPA mogą być dokładnie analizowane bez efektu dyskryminacji związanej z punktem wrzenia. Metoda ta w automatyczny sposób zapewnia analizę zanieczyszczeń do poziomu stężeń 1 ppm w czasie 30 minut.

Główne cechy:

 • Normy ASTM D7756-13 i EN16423 zatwierdzają nastrzyk PTV/on-column z ciśnieniem do 30 bar bez użycia zaworu LSV (Liquid Sample Valve – zawór nastrzykowy fazy ciekłej)
 • Krótki czas analizy (30 min)
 • Powtarzalność <5%
 • Sprawdzona technologia bezpośredniego nastrzyku benzyny (GDI – Gasoline Direct Injection)
 • Objętość nastrzyku od 50 do 500 ul
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Wyniki podawane w mg/kg
 • Możliwość ustalenia składu zanieczyszczeń na podstawie chromatogramu pozwala na wskazanie źródła zanieczyszczeń

Broszura do pobrania:

Analizator LPG

GAS

Czy masz problem z nastrzykiem prób LPG? Firma G·A·S oferuje niezawodną metodę analizy ciekłych prób LPG poprzez kontrolę ciśnienia w systemie dozowania próby. Zapewnia w ten sposób pewną analizę ilościową składu LPG.

Główne cechy:

 • Gwarantowana analiza ilościowa składu LPG z nastrzykiem próby ciekłej bez potrzeby ręcznych regulacji
 • Odpowiedni do analizy różnych grup składników w próbach węglowodorowych
 • Przejrzysta konstrukcja, do 3 niezależnych kanałów
 • System dozowania próby z elementów typu sulfinert umożliwia analizę związków siarki i związków tlenowych
 • Spełnia normy ASTM D2163, D4424, D5303, D5504, D6159, D6228, D7756 IP 264/72, 405, CD/96/97 ISO 7941.

Broszura do pobrania:

Analizator lekkich węglowodorów

GAS

Analizator umożliwia analizę wszelkiego rodzaju prób węglowodorów w postaci gazowej. Dostępne są różne opcje analizatora, takie jak wymywanie wsteczne (Backflush) z kolumny do detektora lub wylotu, nastrzyk z zatrzymaniem przepływu próby, wybór strumienia do analizy. Do analizy prób LPG dedykowany jest oddzielny analizator.

Główne cechy:

 • Odpowiedni do analizy wszystkich próbek węglowodorów gazowych     
 • Analiza poszczególnych komponentów,  i / lub wymywanie wsteczne (Backflush) wysoko wrzących składników próby
 • łatwy w obsłudze, w pełni zautomatyzowany analizator
 • Spełnia normy ASTM D2163, D2712, D2593, D2820, D4424 oraz ISO 7941

Analizator zawartości niskich stężeń związków siarki

GAS

Analiza związków siarki na poziomie ppb jest wymagającym zadaniem. Ta grupa związków łatwo adsorbuje się na powierzchni większości materiałów. Z tego powodu wszystkie elementy drogi przepływu analizowanej próby zostały wykonane w technologii Restek Sulfinert®, dla zapewnienia pełnej inertności. Zastosowany w analizatorze detektor PFPD jest uznanym rozwiązaniem dla tego typu analiz – oferuje dużą czułość, selektywność i trwałość.

Główne cechy:

 • Odpowiedni do analizy zawartości związków siarki w próbach gazowych, ciekłych, LPG
 • Detektor PFPD
 • Droga przepływu próby wykonana z elementów w technologii Restek Sulfinert®
 • Spełnia normy: ASTM D6228, D5303, UOP791, ISO 19739

Broszura do pobrania:

Analizator gazów permanentnych

GAS

Analizator gazów permanentnych firmy G.A.S. jest przeznaczony do analizy: H2, N2, O2, CH2, CO, CO2 i węglowodorów C2. Dostępne są również opcjonalnie kanały do analizy He-H2 oraz Ar-O2. Możliwa jest również analiza innych lekkich gazów – prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji. Analizator jest dostępny na trzech różnych platformach sprzętowych (Trace1310, CompactGC, TraceGCUltra), umożliwiając rozwiązanie specyficznych wymagań.

Główne cechy:

 • uniwersalny analizator dla wszystkich gazów permanentnych
 • zbudowany na bazie chromatografu Trace1300 lub CompactGC
 • wymywanie wsteczne (Backflush) wysoko wrzących składników próby
 • opcja rozdziału hel-wodór oraz argon-tlen
 • opcja analizy innych gazów np. gazy inertne i H2S 
 • łatwy w obsłudze, w pełni zautomatyzowany analizator
 • spełnia normy ASTM D1946, D2504, D2505
 • analizator wykorzystuje detektor TCD. Do analizy stężeń gazów lekkich gazów na poziomie ppb należy użyć dedykowanego analizatora gazów wysokiej czystości.

Broszura do pobrania:

Szybki analizator gazów rafineryjnych

GAS

Jeśli szukasz najlepszego analizatora gazów rafineryjnych, spójrz na rozwiązania oferowane przez firmę  G·A·S – Fast RGA i Flash RGA. 

Analizatory te umożliwiają wiarygodną analizę szerokiego zakresu prób w krótkim czasie. Analizatory mają przejrzystą konstrukcję zapewniającą prostotę obsługi.

Szybki analizator gazów rafineryjnych (Fast RGA):

 • Analiza gazów permanentnych (włącznie z helem i wodorem), węglowodorów (C1-C5, C6+) i H2S
 • Czas analizy – 5 minut, łącznie z H2S – 7 minut
 • Spełnia normy UOP 539, DIN51666, ASTM D2163
 • Wiele opcji: zawór odcinający przepływ próby, zawór wyboru strumienia próby, nastrzyk prób ciekłych
 • Obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej
 • Łatwa dostępność do elementów systemu
 • Zbudowany w oparciu o chromatograf Trace1300

Szybki analizator gazów rafineryjnych (Flash RGA)

 • Analiza gazów permanentnych (włącznie z helem i wodorem), węglowodorów (C1-C5, C6+) i H2S
 • Czas analizy – 200 sekund łącznie z H2S
 • Spełnia normy UOP 539, DIN 51666, ASTM D2163
 • Obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej
 • Łatwa dostępność do elementów systemu
 • Modułowa budowa z 3 niezależnymi kanałami
 • Zbudowany w oparciu o chromatograf CompactGC

Broszura do pobrania:

Paliwa

Analizator niskich stężeń związków tlenowych

GAS

Firma GAS oferuje dedykowany analizator do analizy niskich zawartości związków tlenowych w gazach, LPG i próbach ciekłych. Dolna granica analizowanych stężeń: 0.1 ppm.

Główne cechy:

 • Łatwy w obsłudze, w pełni zautomatyzowany analizator związków tlenowych
 • Odpowiedni dla prób węglowodorowych w formie gazowej, LPG i ciekłej
 • System Dean’a przełączania kolumn z ręcznie dokręcanymi złączami
 • Inertne dla składników próby rurki typu Sulfinert zapewniają właściwy kształt pików dla analitów polarnych

Analizator związków tlenowych

GAS

G·A·S offers 3 dedicated analysers for oxygenated compounds at %-concentration levels in liquid samples like gasoline. Two instruments are based on multidimensional methods according to ASTM D4815 and EN 13132. The unique O-FID analyser (ASTM D5599 / EN 1601) is based on selective detection, using only a single separation column. This instrument is lately refurbished by G.A.S, resulting in improved stabilitiy and robustness. We have a detailed application note available, please use our contact form to receive it.

Standard features and benefits:

 • Easy to operate, fully automated turn key analysers for oxygenated compounds
 • Suitable for several liquid hydrocarbon samples
 • Dedicated instruments for %-level oxygenates in liquids according to ASTM D4815, EN 13132, ASTM D5599 and EN 1601.
 • Independently heated valve oven (ASTM D4815)
 • Inert Deans column switching system with finger tight couplings (EN 13132)
 • Unique O-FID analyser available (ASTM D5599 / EN 1601)
 • Siltek® tubing for inert sample path, ensuring excellent peak shape of polar analytes
 • Two GC platforms available

Broszura do pobrania:

Analizator SimDist (symulowanej destylacji)

GAS

Analizator zbudowany jest w oparciu o chromatograf Trace1300. Dozownik BEST PTV umożliwia pełną analizę ilościową węglowodorów aż do C130.

Dodatkową ogromną zaletą jest modułowa konstrukcja dozowników i detektorów (iConnect), umożliwiająca ich wymianę w kilka minut. 

Główne cechy:

 • Spełnia normy ASTM D3710, D2887, D5307, D6352, D5480, D6417 MOV, D7500, D7096, D7169 IP507, DIN 51581
 • Dostepna opcja wymywania wstecznego (backflush) w detektorze PTV (możliwa symulowana destylacja lekkich frakcji oleju)
 • Opcja ultra-szybkiej symulowanej destylacji: czas analizy 2 minuty
 • Pakiet oprogramowania SimDist Reporter

Broszura do pobrania:

Analizator FAME w paliwie lotniczym

GAS

Biopaliwa nie są używane w przypadku paliw lotniczych I okrętowych. Mogą się jednak w nich pojawić dwoma drogami: (1) współdzieląc instalacje paliwowe (poprzez wieloportowe rurociągi) lub (2) jako składnik blendowania. Firma GAS opracowała metodę zgodną normą IP 585/10 wykorzystując analizator GC/MS.

Główne cechy

 • Zgodność z normą IP 585/10
 • Wykorzystanie metodyki SIM dla niezawodnej identyfikacji
 • Analizator GC/MS może być wykorzystywany do innych aplikacji

Analizator PIONA

GAS

Analizator GC-MS PIONA oferuje pełną analizę parafin, izo-parafin, olefin, naftalenów i związków aromatycznych w produktach naftowych. Przyrząd może analizować wiele rodzajów produktów naftowych dostarczając szczegółowej charakterystyki  składu węglowodorowego dla kolejnych węglowodorów aż do C12.

Metodyka GC-MS charakteryzuje się wieloma zaletami w porównaniu z tradycyjnie używaną chromatografią wielowymiarową.

Główne cechy:

 • Pełna analiza PIONA przy użyciu analizatora jednokolumnowego
 • Powtarzalność wyników
 • Niski koszt w porównaniu z chromatografią wielowymiarową
 • Łatwe ustawianie metody
 • Prosta konserwacja
 • Wyniki dla poszczególnych składników
 • Odpowiednie również dla prób o dużej zawartości olefin
 • Zgodność ze skomplikowaną metodą wielowymiarową
 •  Analizator GC-MS może być wykorzystywany również do innych analiz

Broszura do pobrania:

Analizator węglowodorów

GAS

Firma G·A·S oferuje analizatory wykonujące szczegółową analizę węglowodorów (DHA) oraz rozszerzoną szczegółową analizę węglowodorów (DHAX) w czasie poniżej 71 minut!

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie dostarcza przejrzystych obliczeń składu i parametrów fizycznych.

Główne cechy:

 • skrócony czas analizy dzięki zastosowaniu wodoru jako gazu nośnego
 • przyjazne dla użytkownika oprogramowanie
 • spełnia normy ASTM D5134, D6729, D6730 i D6733

Broszura do pobrania:

Destylaty

Rozcieńczalniki paliwa w olejach smarowniczych

GAS

Określanie zawartości rozcieńczalników paliwa w olejach smarowniczych według normyASTM D3524 i D3525 jest pracochłonną procedurą. Analizator firmy GAS oferuje alternatywną metodę o dużej przepustowości. Czysty olej jest nastrzykiwany bezpośrednio na kolumnę kapilarną i frakcje poniżej n-C20 są definiowane jako paliwo. Cięższe frakcje są wymywane wstecznie do dozownika poprzez przełączanie kolumn systemem Dean’a.

Główne cechy:

 • Szybka alternatywa dla metod ASTM D 3524 i D 3525
 • Łatwy w użyciu analizator, nie wymaga pracochłonnego przygotowania próby
 • Automatyczny nastrzyk HeadSpace
 • Doskonałe wyniki ilościowe: dokładność 3% RSD
 • Czas analizy: jedynie 4 minuty

Analizator PIONA

GAS

Analizator GC-MS PIONA oferuje pełną analizę parafin, izo-parafin, olefin, naftalenów i związków aromatycznych w produktach naftowych. Przyrząd może analizować wiele rodzajów produktów naftowych dostarczając szczegółowej charakterystyki  składu węglowodorowego dla kolejnych węglowodorów aż do C12.

Metodyka GC-MS charakteryzuje się wieloma zaletami w porównaniu z tradycyjnie używaną chromatografią wielowymiarową.

Główne cechy:

 • Pełna analiza PIONA przy użyciu analizatora jednokolumnowego
 • Powtarzalność wyników
 • Niski koszt w porównaniu z chromatografią wielowymiarową
 • Łatwe ustawianie metody
 • Prosta konserwacja
 • Wyniki dla poszczególnych składników
 • Odpowiednie również dla prób o dużej zawartości olefin
 • Zgodność ze skomplikowaną metodą wielowymiarową
 •  Analizator GC-MS może być wykorzystywany również do innych analiz

Broszura do pobrania:

Analizator SimDist (symulowanej destylacji)

GAS

Analizator zbudowany jest w oparciu o chromatograf Trace1300. Dozownik BEST PTV umożliwia pełną analizę ilościową węglowodorów aż do C130.

Dodatkową ogromną zaletą jest modułowa konstrukcja dozowników i detektorów (iConnect), umożliwiająca ich wymianę w kilka minut. 

Główne cechy:

 • Spełnia normy ASTM D3710, D2887, D5307, D6352, D5480, D6417 MOV, D7500, D7096, D7169 IP507, DIN 51581
 • Dostepna opcja wymywania wstecznego (backflush) w detektorze PTV (możliwa symulowana destylacja lekkich frakcji oleju)
 • Opcja ultra-szybkiej symulowanej destylacji: czas analizy 2 minuty
 • Pakiet oprogramowania SimDist Reporter

Broszura do pobrania:

Glikol etylowy w zużytym oleju silnikowym

GAS

Analizator umożliwia analizę dużej liczby prób jako alternatywę do pracochłonnej metody zgodnej z normą ASTM D4291-98. Glikol etylowy staje się bardziej lotny i mniej polarny poprzez dodanie reagentu derywatyzującego do oleju w fiolce autosamplera. Po inkubacji faza nadpowierzchniowa jest nastrzykiwana poprzez autosampler TriPlusRSH.

Główne cechy:

 • Szybka alternatywa do metodyki ASTM D 4291-98
 • Łatwy w użyciu analizator, nie wymaga pracochłonnego przygotowania próby
 • Automatyczny nastrzyk HeadSpace
 • Doskonałe wyniki ilościowe: dokładność 3% RSD
 • Czas analizy : 3 minuty (czas inkubacji: 18 minut)

Uniwersalny analizator Biodiesla

GAS

Zintegrowana w jeden analizator platforma dla wszystkich metod EN/ASTM dla oleju napędowego i opałowego:

 • EN 14103: Oznaczanie zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) i estru metylowego kwasu linolenowego.
 • EN 14105 / ASTM D6584: Oznaczanie zawartości wolnego i ogólnego glicerolu
 • EN 14110: Oznaczanie zawartości metanolu

Główne cechy:

 • Odporność na zanieczyszczone próby dzięki wbudowanemu systemowi doczyszczania kolumn
 • Równoległe tory analityczne – skrócenie całkowitego czasu analizy
 • 300-pozycyjny autosampler
 • Możliwość analizy zgodnie z 3 standardowymi metodami w jednym przebiegu
 • Bezpośrednia analiza FAME w Biodieslu bez doczyszczania
 • Szybka analiza glicerydów przy użyciu techniki nastrzykowej HOT-COC
 • Pełna zgodność z normami EN 14103, 14105, 14100 i ASTM D6584