GC-MS Wysokiej Rozdzielczości

Exploris GC 240

Orbitrap Exploris GC to narzędzie łączące chromatografię gazową z wysokorozdzielczym analizatorem mas Orbitrap, które pozwala na osiągnięcie najwyższej precyzji i wydajności. Jest łatwym w obsłudze tandemowym systemem, który pozwala wykonywać bardzo dokładne pomiar masy analitu (dokładność < 1ppm) z jednoczesną wysoką rozdzielczością (nawet do 240 000). Orbitrap Exploris GC jest niezastąpiony w poszukiwaniu i identyfikacji nieznanych związków jak również analizie ilościowej, która czułością nie ustępuje potrójnym kwadrupolom. Zbudowany na bazie modułowego systemu GC Trace 1300 posiada łatwo wymienialne dozowniki i detektory.

Główne zalety:
 • Udoskonalona transmisja jonów dzięki zaawansowanym technologicznie kwadrupolom AQT
 • Rozdzielczość aż do 240 000 przy m/z=200
 • Czułości na poziomie ppt
 • Niezawodne źródło jonów Extractabrite™ dla jonizacji elektronowej (EI) oraz chemicznej (CI), odporne na brudne matryce
 • Komora kolizyjna HCD do eksperymentów MS/MS
 • Pakiety specjalistycznego oprogramowania, m.in. do identyfikacji i ustalania struktury związków, analiz ilościowych dla dużych ilości analitów (np. pestycydy), screeningu substancji znanych/nieznanych
Zastosowanie w analizach:
 • Metabolomicznych
 • Żywności i napojów
 • Analizach przemysłowych
 • Środowiskowych
 • W przemyśle farmaceutycznym
 • Klinicznych i toksykologicznych

DFS

DFS to nowoczesnej konstrukcji magnetyczny spektrometr GC/MS o wysokiej rozdzielczości z podwójnym ogniskowaniem jonów. Może być konfigurowany z jednym lub dwoma chromatografami gazowymi Trace 1310/1300 jednocześnie podłączonymi do spektrometru, co umożliwia niemal jednoczesne potwierdzanie wyników na kolumnie o innej polarności. Można też zainstalować dodatkowe moduły dozowników i detektorów.

Oferowany jest z dwusektorową pompą turbo, ze śluzą próżniową zapewniającą możliwość wymiany źródła jonów, soczewek i katody bez konieczności zapowietrzania aparatu, z opcjami rozbudowy o chemiczną jonizację (CI) i FAB, sondy bezpośredniego wprowadzania próbki do źródła spektrometru.

Najwyższej czułości system GC/MS do analiz celowanych w ochronie środowiska i antydopingu spełnia wymagania normy na oznaczanie dioksyn, pestycydów jako sprzęt wysokiej rozdzielczości.

Prosty w obsłudze i konserwacji dzięki zastosowaniu systemów automatycznej kalibracji dla wszystkich elementów układu.

Doposażony o jeden z szerokiej gamy autosamplerów firmy Thermo Scientific do dozowania cieczy z różnorodnym przygotowaniem próbki (pracujący dla dwóch GC) pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności systemu GC-MS.

 Aparat GC/MS sterowany jest poprzez dedykowany program Xcalibur umożliwiający pracę w trybie „full scan”, SIM i mieszanym, przeglądanie bibliotek widm masowych oraz tworzenie własnych, analizę ilościową i tworzenie raportów. Dostępne są też programy wspomagające tworzenie metodyk analitycznych i dokumentacji wyników typu TraceFinder, Mas Frontier.