Przystawki LCMS

Ion Mobility - FAIMS Pro

Interfejs FAIMS Pro oferuje separację opartą na kombinacji czynników, takich jak wartość ładunku, kształt, konformacja i wielkość jonów w fazie gazowej. Poprawia także zakres dynamiczny i „peak capacity”, które są szczególnie istotne w niektórych zastosowaniach proteomicznych.

Nowej generacji Thermo Scientific ™ FAIMS Pro ™, interfejs różnicowej mobilności jonów, zapewnia doskonałą selektywność, identyfikację większej liczby białek, jednocześnie redukując czasochłonne etapy przygotowania próbek.

Interfejs FAIMS Pro redukuje szumy chemiczne i zakłócenia matrycy, co skutkuje lepszą odpornością i zwiększoną czułością. Interfejs FAIMS Pro oferuje separację opartą na kombinacji czynników, takich jak wartość ładunku, kształt, konformacja i wielkość jonów w fazie gazowej. Poprawia także zakres dynamiczny i „peak capacity”, które są szczególnie istotne w niektórych zastosowaniach proteomicznych.

Broszury do pobrania:

VeriSPray

Jeśli masz do czynienia z rosnącymi zaległościami w pomiarze próbek z powodu niewystarczającej przepustowości chromatografu cieczowego, źródło jonów Thermo Scientific VeriSpray PaperSpray będzie doskonałym rozwiązaniem.

Ta technika jonizacji bezpośrednio z papierowych pasków umożliwia bezpośrednią analizę próbek na spektrometrze mas.

VeriSpray eliminuje potrzebę rozdziału chromatograficznego co przyspiesza uzyskiwanie wyników i zmniejsza koszt oznaczenia.

Broszury do pobrania: