LC-MS wysokiej rozdzielczości

Orbitrap Astral

Spektrometr Orbitrap Astral firmy Thermo Scientific to zaawansowane narzędzie analityczne, które zostało zaprojektowane, aby zrewolucjonizować odkrycia naukowe i badania translacyjne. Dzięki temu nowatorskiemu rozwiązaniu, spektrometr oferuje szybszy czas analizy próbek, bardziej wszechstronne pokrycie sekwencji badanych substancji oraz zwiększoną czułość, umożliwiając dokładne i precyzyjne określenie ilości analitów.

Spektrometr Orbitrap Astral łączy trzy analizatory mas: kwadrupolowy analizator mas, który zapewnia wysoką selektywność i transmisję jonów, analizator mas Orbitrap o dużym zakresie dynamicznym
i wysokiej rozdzielczości oraz nowatorski analizator Astral, który umożliwia szybkie (200 Hz) i czułe pomiary. Poprzez połączenie tych trzech analizatorów mas i synchronizację pracy pięciu oddzielnych pakietów jonów równocześnie, spektrometr ustanawia nowy standard wydajności w analizie masowej.

Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu naukowcy mają możliwość zdobywania nowych spostrzeżeń na temat biologii i mechanizmów chorobowych, otwierając drzwi do fascynujących odkryć
i inspirujących możliwości badawczych.

Najistotniejsze korzyści:

  • Szybszy czas analizy próbek: Dzięki nowoczesnym technologiom spektrometru Orbitrap Astral, czas potrzebny na analizę próbek zostaje znacząco skrócony, umożliwiając bardziej wydajne badania.
  • Zwiększona czułość: Dzięki zaawansowanym analizatorom mas, spektrometr Orbitrap Astral osiąga wyższą czułość, umożliwiając wykrycie bardzo niskich stężeń analitów.
  • Dokładne i precyzyjne oznaczenia ilościowe: To narzędzie analityczne pozwala na precyzyjne określenie ilości badanych związków, co jest niezwykle istotne w badaniach naukowych.
  • Trzy analizatory mas: Orbitrap Astral wykorzystuje trzy różne analizatory mas – analizator mas kwadrupolowy, analizator mas Orbitrap i nowatorski analizator Astral, co zapewnia wysoką jakość
    i wszechstronność analiz.
  • Wysoki zakres dynamiczny oraz rozdzielczość umożliwia dokładne pomiary i identyfikację różnych związków o zbliżonych masach.
  • Synchronizacja pracy pięciu pakietów jonów: Nowoczesna technologia pozwala na równoczesne współdziałanie pięciu oddzielnych pakietów jonów, co przekłada się na efektywniejszą analizę próbek.