Evosep One

Proteomika kliniczna musi być wrażliwa, szybka i solidna – Evosep One spełnia te wymagania perfekcyjnie.

Evosep One to standaryzowana platforma LC zaprojektowana z myślą o solidności i dużej przepustowości. Osiąga to przez wykorzytanie Evotips jako jednorazowych kolumn pułapkowych, w których próbki są zatężane i odsalane offline. Specjalnie zaprojektowany autosampler automatycznie integruje Evotis z chromatografią cieczową. Eliminuje to czynności związane z przygotowaniem próbki i zmniejsza koszty ogólne analizy. Dodatkowo elucja i tworzenie gradientu zachodzi pod niskim ciśnieniem co zapewniona minimalne zużycie elementów mechanicznych.

STANDARDOWE METODY PROTEOMICZNE ZOPTYMALIZOWANE DO SZYBKIEJ I WYDAJNEJ SEPARACJI

Pięć standardowych metod obejmuje szeroki zakres zastosowań. 

(SPD = samples per day.)

 • 30 SPD: najdłuższa metoda z najlepszym ogólnym pokryciem proteomu.
 • 60 SPD: Najpopularniejsza metoda z doskonałą równowagą przepustowości i głębokości analiz
 • 100 SPD: Świetna metoda pośrednia
 • 200 SPD: doskonała prędkość sekwencjonowania z większością peptydów na minutę wśród naszych standardowych metod
 • 300 SPD: najwyższe „peak capacity” na minutę dzięki najszybszej metodzie analizy o bardzo wysokiej przepustowości

Broszura do pobrania:

Prelude SPLC

Prelude SPLC to wielokanałowy system chromatografii cieczowej. Technologia TurboFlow pozwala na przygotowanie próbki on-line oraz prowadzenie kilku analiz chromatograficznych jednocześnie. Prelude SPLC to idealne rozwiązanie dla laboratoriów toksykologicznych i klinicznych.

Prelude powstało w oparciu wysokosprawny system HPLC wyposażony w 2 kanały analityczne mogące pracować równolegle stosując te same lub różne metody analityczne

Technologia TurboFlow

 • przygotowanie próby on-line
 • nastrzyk próbki biologicznej (krew, mocz, osocze itp.) bez wstępnego przygotowania
 • eliminacja efektu matrycy oraz supresji jonów dzięki automatycznemu przemywaniu między próbkami

Multiplexing

 • 2 całkowicie niezależne kanały analityczne, różne próbki, różne metody anlityczne
 • większa wydajność aparatu, bardzo istotna w laboratoriach klinicznych

Rozwiązania aplikacyjne

 • predefiniowane metody LC
 • chromatogramy najpopularniejszych analitów
 • zoptymalizowane parametry akwizycji MS,
 • lista wymaganych rozpuszczalników i kolumn potrzebnych do rozdziału wybranych analitów
 • szablony raportów

Dostępna wersja z certyfikatem IVD, medical devices class I.

 Vanquish Analytical Purification

Vanquish Purification umożliwia rozdział, oczyszczenie i zbieraninie frakcji związków chemicznych. Posiada on wbudowany kolektor frakcji, który dzięki wysokiej wydajności i precyzji pozwala uzyskać czyste frakcje analizowanych związków. Doskonale sprawdza się w oczyszczaniu oligonukleotydów czy przeciwciał monoklonalnych.

Broszura do pobrania:

Vanquish

Innowacyjna platforma chromatografii cieczowej Vanquish, zapewnia wyjątkową precyzję analityczną, czułość detektorów i prostotę obsługi, aby zapewnić niespotykaną niezawodność i solidność. Systemy Vanquish zostały zaprojektowane z myślą o rutynowych laboratoriach analitycznych (Vanquish Core) jak i laboratoriach badawczych (Vanquish Horizon/Flex).

Linia chromatografów cieczowych Vanquish zapewnia:

 • Nieprzerwany czas pracy HPLC dzięki innowacyjnym systemom kontroli stanu i ulepszonej odporności systemu
 • Prostą integrację z istniejącą infrastrukturą poprzez kontrolę w oprogramowaniu Thermo Scientific ™ Chromeleon ™ Chromatography Data System (CDS) i oprogramowaniu Waters® Empower® CDS
 • Pełna zgodność z wymaganiami 21 CFR Part 11 dzięki oprogramowaniu Chromeleon
 • Intuicyjną obsługę systemu i uproszczoną konserwację
 • Bezproblemowy transfer metod ze systemów HPLC największych producentów
 • Prosta i bezproblemowa integracja z szeroką ofertą spektrometrów mas firmy Thermo Scientific

Broszura do pobrania:

Vanquish Duo UHPLC

Vanquish Duo UHPLC umożliwia pracę z wykorzystaniem dwóch kanałów. Chromatograf Vanquish Duo posiada dwie niskociśnieniowe pompy w jednej obudowie, z których każda może pracować oddzielnie. System dual split w Vanquish Duo posiada dwa niezależnie sterowane dozowniki. System LC-MS Vanquish Duo UHPLC daje możliwość przeprowadzenia równolegle dwóch analiz opartych na tych samych lub różnych aplikacjach wykorzystując jeden spektrometr mas.

Oprogramowanie Thermo Scientific Aria MX wyposażone w intuicyjny interfejs graficzny ułatwia konfigurację metody i ustawienie parametrów chromatografu Vanquish Duo w systemie Dual LC-MS. Pozwala na planowanie i zarządzanie wieloma metodami na dwóch dostępnych kanałach jednocześnie. Oprogramowanie Aria MX jest kompatybilne z oprogramowaniem Thermo Scientific XCalibur oraz TraceFinder.

Broszura do pobrania:

Vanquish Neo UHPLC System

System Vanquish Neo (nano-, kapilarny i mikro-przepływowy)

System Vanquish Neo UHPLC został zaprojektowany dla naukowców poszukujących kolejnego przełomu w analizie chromatograficznej. Vanqusih Neo jest idealny do zastosowań LC-MS w proteomice, medycynie precyzyjnej czy badaniach translacyjnych. W połączeniu z kolumnami Thermo Scientific PepMap Neo nano-flow LC chromatograf uzyskuje niezrównaną dotąd wydajność przy płytkich gradientach i aplikacjach wymagających wysokiej przepustowości.

Najważniejsze cechy:

 • System „All-in-one”
 • Nano-, kapilarny i mikro-przepływowy LC
 • Przyspieszona produktywność
 • Maksymalna wydajność
 • Długoterminowa, bezproblemowa analiza
 • Inteligentna obsługa
 • Bezproblemowa integracja LC-MS

Broszura do pobrania: