Evosep One

Proteomika kliniczna musi być wrażliwa, szybka i solidna – Evosep One spełnia te wymagania perfekcyjnie.

Evosep One to standaryzowana platforma LC zaprojektowana z myślą o solidności i dużej przepustowości. Osiąga to przez wykorzytanie Evotips jako jednorazowych kolumn pułapkowych, w których próbki są zatężane i odsalane offline. Specjalnie zaprojektowany autosampler automatycznie integruje Evotis z chromatografią cieczową. Eliminuje to czynności związane z przygotowaniem próbki i zmniejsza koszty ogólne analizy. Dodatkowo elucja i tworzenie gradientu zachodzi pod niskim ciśnieniem co zapewniona minimalne zużycie elementów mechanicznych.

STANDARDOWE METODY PROTEOMICZNE ZOPTYMALIZOWANE DO SZYBKIEJ I WYDAJNEJ SEPARACJI

Pięć standardowych metod obejmuje szeroki zakres zastosowań. 

(SPD = samples per day.)

 • 30 SPD: najdłuższa metoda z najlepszym ogólnym pokryciem proteomu.
 • 60 SPD: Najpopularniejsza metoda z doskonałą równowagą przepustowości i głębokości analiz
 • 100 SPD: Świetna metoda pośrednia
 • 200 SPD: doskonała prędkość sekwencjonowania z większością peptydów na minutę wśród naszych standardowych metod
 • 300 SPD: najwyższe „peak capacity” na minutę dzięki najszybszej metodzie analizy o bardzo wysokiej przepustowości

Broszura do pobrania:

Easy nLC 1200

Chromatograf cieczowy dedykowany do proteomiki (przepływy 20 do 2000 nl/min.). Charakteryzuje się wyższym niż jego poprzednicy zakresem ciśnień roboczych – do 1200 bar oraz bezpulsacyjną pompą strzykawkową. Posiada wbudowany ekran dotykowy pozwalający na konfigurację systemu, ustawianie metod analitycznych oraz konserwację chromatografu.

Easy-nLC 1200 można zintegrować ze spektrometrami mas Thermo Scientific z serii Q Exactive, LTQ Orbitrap, Orbitrap Fusion i TSQ Triple Quad.

Easy nLC 1200 to nanochromatograf U-HPLC, który dzięki osiąganym ciśnieniom roboczy pozwala:

 • stosować kolumny o bardzo małym rozmiarze ziaren – lepsza rozdzielczość
 • stosować dłuższe kolumny analityczne – większa pojemność pików
 • szybsze ładowanie próbki i kondycjonowanie kolumny – większa przepustowości chromatografu bez strat wydajności.

Broszura do pobrania:

Prelude SPLC

Prelude SPLC to wielokanałowy system chromatografii cieczowej. Technologia TurboFlow pozwala na przygotowanie próbki on-line oraz prowadzenie kilku analiz chromatograficznych jednocześnie. Prelude SPLC to idealne rozwiązanie dla laboratoriów toksykologicznych i klinicznych.

Prelude powstało w oparciu wysokosprawny system HPLC wyposażony w 2 kanały analityczne mogące pracować równolegle stosując te same lub różne metody analityczne

Technologia TurboFlow

 • przygotowanie próby on-line
 • nastrzyk próbki biologicznej (krew, mocz, osocze itp.) bez wstępnego przygotowania
 • eliminacja efektu matrycy oraz supresji jonów dzięki automatycznemu przemywaniu między próbkami

Multiplexing

 • 2 całkowicie niezależne kanały analityczne, różne próbki, różne metody anlityczne
 • większa wydajność aparatu, bardzo istotna w laboratoriach klinicznych

Rozwiązania aplikacyjne

 • predefiniowane metody LC
 • chromatogramy najpopularniejszych analitów
 • zoptymalizowane parametry akwizycji MS,
 • lista wymaganych rozpuszczalników i kolumn potrzebnych do rozdziału wybranych analitów
 • szablony raportów

Dostępna wersja z certyfikatem IVD, medical devices class I.

Vanquish

Innowacyjna platforma chromatografii cieczowej Vanquish, zapewnia wyjątkową precyzję analityczną, czułość detektorów i prostotę obsługi, aby zapewnić niespotykaną niezawodność i solidność. Systemy Vanquish zostały zaprojektowane z myślą o rutynowych laboratoriach analitycznych (Vanquish Core) jak i laboratoriach badawczych (Vanquish Horizon/Flex).

Linia chromatografów cieczowych Vanquish zapewnia:

 • Nieprzerwany czas pracy HPLC dzięki innowacyjnym systemom kontroli stanu i ulepszonej odporności systemu
 • Prostą integrację z istniejącą infrastrukturą poprzez kontrolę w oprogramowaniu Thermo Scientific ™ Chromeleon ™ Chromatography Data System (CDS) i oprogramowaniu Waters® Empower® CDS
 • Pełna zgodność z wymaganiami 21 CFR Part 11 dzięki oprogramowaniu Chromeleon
 • Intuicyjną obsługę systemu i uproszczoną konserwację
 • Bezproblemowy transfer metod ze systemów HPLC największych producentów
 • Prosta i bezproblemowa integracja z szeroką ofertą spektrometrów mas firmy Thermo Scientific

Broszura do pobrania:

Vanquish Neo UHPLC System

System Vanquish Neo (nano-, kapilarny i mikro-przepływowy)

System Vanquish Neo UHPLC został zaprojektowany dla naukowców poszukujących kolejnego przełomu w analizie chromatograficznej. Vanqusih Neo jest idealny do zastosowań LC-MS w proteomice, medycynie precyzyjnej czy badaniach translacyjnych. W połączeniu z kolumnami Thermo Scientific PepMap Neo nano-flow LC chromatograf uzyskuje niezrównaną dotąd wydajność przy płytkich gradientach i aplikacjach wymagających wysokiej przepustowości.

Najważniejsze cechy:

 • System “All-in-one”
 • Nano-, kapilarny i mikro-przepływowy LC
 • Przyspieszona produktywność
 • Maksymalna wydajność
 • Długoterminowa, bezproblemowa analiza
 • Inteligentna obsługa
 • Bezproblemowa integracja LC-MS

Broszura do pobrania:

Systemy UltiMate® 3000 Nano LC

Firma Dionex jest pionierem w dziedzinie chromatografii cieczowej z zastosowaniem niskich przepływów rzędu ok. 300 nL/min, w której stosuje się kolumny o średnicy 75 µm.

Systemy UltiMate® 3000 Nano LC zapewniają najlepszą rozdzielczość, czułość i selektywność oraz bez problemu można je stosować w połączeniach ze spektrometrią mas (LC-MS).  

System RSLC nano:

 • Ciśnienie nawet do 800 barów.
 • Możliwość ustawienia przepływu, nawet poniżej 20 nL/min.
 • Łatwa konfiguracja systemu dzięki nanoViper™.
 • Termostatowanie autosamplera i kolumny chromatograficznej w szerokim zakresie temperatur.
 • Możliwość pracy w trybie x2 Dual.
 • Niezawodna powtarzalność nastrzyku (nawet poniżej 20 nL).
 • Dostępny w wersji biokompatybilnej.