Rozwiązania dedykowane dla przemysłu chemicznego:

Analizator lekkich węglowodorów

GAS

Analizator umożliwia analizę wszelkiego rodzaju prób węglowodorów w postaci gazowej. Dostępne są różne opcje analizatora, takie jak wymywanie wsteczne (Backflush) z kolumny do detektora lub wylotu, nastrzyk z zatrzymaniem przepływu próby, wybór strumienia do analizy. Do analizy prób LPG dedykowany jest oddzielny analizator.

Główne cechy:

 • Odpowiedni do analizy wszystkich próbek węglowodorów gazowych     
 • Analiza poszczególnych komponentów,  i / lub wymywanie wsteczne (Backflush) wysoko wrzących składników próby
 • łatwy w obsłudze, w pełni zautomatyzowany analizator
 • Spełnia normy ASTM D2163, D2712, D2593, D2820, D4424 oraz ISO 7941

Analizator zawartości niskich stężeń związków siarki

GAS

Analiza związków siarki na poziomie ppb jest wymagającym zadaniem. Ta grupa związków łatwo adsorbuje się na powierzchni większości materiałów. Z tego powodu wszystkie elementy drogi przepływu analizowanej próby zostały wykonane w technologii Restek Sulfinert®, dla zapewnienia pełnej inertności. Zastosowany w analizatorze detektor PFPD jest uznanym rozwiązaniem dla tego typu analiz – oferuje dużą czułość, selektywność i trwałość.

Główne cechy:

 • Odpowiedni do analizy zawartości związków siarki w próbach gazowych, ciekłych, LPG
 • Detektor PFPD
 • Droga przepływu próby wykonana z elementów w technologii Restek Sulfinert®
 • Spełnia normy: ASTM D6228, D5303, UOP791, ISO 19739

Broszura do pobrania:

Analizator gazów wysokiej czystości

GAS

Powodzenie analizy stężeń gazów na poziomie ppb przy użyciu detektorów PDD (Pulsed Discharge Detector – detektor wyładowczo-jonizacyjny) lub PED (Plasma Emission Detector – plazmowy detektor emisyjny) w dużym stopniu zależy od całości systemu chromatograficznego. Firma G·A·S ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w budowaniu systemów dla tego typu analiz. Dzięki temu może zaoferować łatwe w obsłudze i odporne analizatory do analizy bardzo niskich stężeń gazów.

Główne cechy:

 • wysoka czułość analizatora dla analizy bardzo niskich stężeń lekkich gazów (ppb)
 • detektory PDD lub PED (bez elementu radioaktywnego)
 • zawory membranowe z wewnętrznym opłukiwaniem
 • opcja wymywania wstecznego (Backflush)
 • spełnia normy ASTM D2504 i D2505

Broszura do pobrania:

Analizator gazów permanentnych

GAS

Analizator gazów permanentnych firmy G.A.S. jest przeznaczony do analizy: H2, N2, O2, CH2, CO, CO2 i węglowodorów C2. Dostępne są również opcjonalnie kanały do analizy He-H2 oraz Ar-O2. Możliwa jest również analiza innych lekkich gazów – prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji. Analizator jest dostępny na trzech różnych platformach sprzętowych (Trace1310, CompactGC, TraceGCUltra), umożliwiając rozwiązanie specyficznych wymagań.

Główne cechy:

 • uniwersalny analizator dla wszystkich gazów permanentnych
 • zbudowany na bazie chromatografu Trace1300 lub CompactGC
 • wymywanie wsteczne (Backflush) wysoko wrzących składników próby
 • opcja rozdziału hel-wodór oraz argon-tlen
 • opcja analizy innych gazów np. gazy inertne i H2S 
 • łatwy w obsłudze, w pełni zautomatyzowany analizator
 • spełnia normy ASTM D1946, D2504, D2505
 • analizator wykorzystuje detektor TCD. Do analizy stężeń gazów lekkich gazów na poziomie ppb należy użyć dedykowanego analizatora gazów wysokiej czystości.

Broszura do pobrania: