SPEKTROMETRY MASOWE IZOTOPÓW TRWAŁYCH
(Isotope Ratio Mass Spectrometer - IRMS)

DELTA Q™ Isotope Ratio Mass Spectrometer

Spektrometr mas do analiz izotopów trwałych lekkich pierwiastków: węgla, tlenu, azotu, wodoru i siarki (w fazie gazowej)

 • Znakomita czułość, do 800 cząsteczek na jon CO2 w trybie Dual Inlet i 1000 cząsteczek na jon w trybie ciągłego przepływu (Continuous flow)
 • Możliwość pracy w trybie „Dual inlet” oraz  „Continuous flow”
 • Możliwość doboru odpowiedniej przystawki peryferyjnej dedykowanej do pomiarów izotopów trwałych lekkich pierwiastków, dzięki 10 kolektorom w szerokiej gamie konfiguracji, obsługujących wszystkie zastosowania IRMS w zakresie mas do m/z 96
 • Wysoce wytrzymała i niezawodna konstrukcja
 • Kompleksowe, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie Qtegra ISDS
 • odpowiedniej przystawki peryferyjnej dedykowanej do pomiarów izotopów trwałych lekkich pierwiastków, poprzez określenie działalności użytkownika

Broszury do pobrania:

253 Plus 10 kV Isotope Ratio MS

Spektrometr mas zapewnia najwyższą precyzję dla oznaczania stosunków izotopowych: D/H, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S (z SO2 i SF6), 28Si/29Si oraz dla izotopów pierwiastków: Ar, Kr i Xe.

 • Unikatowa konstrukcja detektora pozawala na analizę „zespolonych izotopów trwałych”  („clumped isotopes”).
 • Źródło jonów 10 kV EI zapewnia najwyższą czułość i liniowość oraz niskie tło, co skutkuje najwyższą precyzją przy nawet najmniejszych ilościach próby.
 • Wykonuje pomiary stosunków izotopowych  lekkich pierwiastków do m/z 150.
 • Możliwość pracy w trybie „dual inlet” oraz  „continuous flow”.
 • Możliwość doboru odpowiedniej przystawki peryferyjnej dedykowanej do pomiarów izotopów trwałych lekkich pierwiastków, poprzez określenie działalności użytkownika.

Broszury do pobrania:

Ultra High Resolution IRMS

Thermo Scientific ™ Ultra ™ High Resolution IRMS (HR-IRMS) to spektrometr masowy z podwójnym ogniskowaniem i wielokolektorowym źródłem jonów, który łączy w sobie najnowocześniejsze technologie zarówno spektrometrii mas izotopów trwałych IRMS, jak i wielokolektorowych spektrometrów ICP-MS o wysokiej rozdzielczości (MC-ICP-MS).

Spektrometr Ultra HR-IRMS poza standardowymi pomiarami stosunków izotopowych trwałych pierwiastków lekkich zapewnia przykładowe pomiary:

 • fragmentów molekuł: (13C, 17O, 18O, CO, itp.),
 • zbrylonych izotopów trwałych „clumped isotope” (CH2D2, DD, 18O18O, 15N15N)
 • analizy specyficznych pozycji dla izotopów (C3H8, C2H6, N2O)
 • separacja adduktów (DD – H2D, 15N15N – 14N16O), zanieczyszczeń (13CO214N15NO, 17O – OH) i izotopologów (CH2D2  – 13CH3D)
 • Możliwość doboru odpowiedniej przystawki peryferyjnej dedykowanej do pomiarów izotopów trwałych lekkich pierwiastków, poprzez określenie działalności użytkownika

Broszury do pobrania:

ZASTOSOWANIE ANALIZ IZOTOPÓW TRWAŁYCH

PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY (analiza pochodzenia i migracji ciekłych i gazowych złóż węglowodorów oraz biopaliw);

OCHRONA ŚRODOWISKA (pochodzenie i migracja zanieczyszczeń gleby, powietrza i wody);

KRYMINALISTYKA (pochodzenie i migracja środków odurzających oraz narkotyków);

KONTROLA ANTYDOPINGOWA (wykrywanie oraz analiza pochodzenia niedozwolonych substancji w krwi, pocie, moczu oraz ekstrakcie z włosów sportowców)

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY (badania autentyczności  oraz pochodzenia składu surowców i produktów żywnościowych, wykrywanie zafałszowań w żywności obejmujących analizy m.in.: produktów alkoholowych, soków, miodu, cukru, produktów zbożowych, mięsa i wielu innych)

MEDYCYNA (bezpieczne metody obejmujące badanie procesów metabolizmu, bilansu energetycznego organizmu, badania funkcji wątroby również dla grup ryzyka i małych dzieci – izotopy nieradiogeniczne)

FARMACJA (badania autentyczności  oraz pochodzenia leków, badania procesów syntezy białek)

NAUKI BIOLOGICZNE (badanie ekosystemów, migracja zwierząt, badanie poziomów troficznych, analiza diet)

NAUKI GEOLOGICZNE I ARCHEOLOGICZNE (badania ocieplania i zmian klimatu i wypływu gazów cieplarnianych, rekonstrukcje paleogeograficzne, antropologiczne i archeologiczne – paleodiety, badania kosmochemiczne)