Analizatory dioksyn

TSQ 9000

Potrójny kwadrupol doskonały do oznaczeń ilościowych i screeningu w skomplikowanych matrycach. Dostępny w wersjach analizatora pestycydów oraz analizatora dioksyn.

System Thermo Scientific ™ TSQ ™ 9000 GC-MS / MS, który został zaprojektowany w celu zrewolucjonizowania pracy w laboratorium. System ten zapewnia niespotykany dotąd poziom wydajności, która rozwiązuje coraz trudniejsze wymagania regulacyjne, jednocześnie jest łatwy w obsłudze zarówno dla doświadczonych, jak i nowych użytkowników, pozwala zminimalizować czas pracy, co w konsekwencji znacząco obniża koszty analizy dla klienta. TSQ 9000 dostarczany jest wraz z chromatografem gazowym Trace 1310 oferującym niespotykaną elastyczność w doborze modułowych dozowników i detektorów.

TSQ 9000 – następca TSQ 8000 Evo został zaprojektowany z myślą o laboratoriach, które potrzebują szybkich i czułych metod oznaczania analitów w skomplikowanych matrycach (np. dioksyny, PCB, pestycydy czy hormony). Umożliwia screening i oznaczenie ponad 1 000 analitów wpojedynczym przebiegu analitycznym. Nowy model zbudowany jest jako liniowy potrójny kwadrupol z dodatkowym wstępnym kwadrupolem zakrzywionym w kształcie litery „S”, który kieruje do analizatora tylko cząstki zjonizowane eliminując tzw. „szum chemiczny”, co obniża limity detekcji analizowanych związków i podnosi jakość widm masowych.

Spektrometr jest wyposażony w wysokowydajną pompę turbo ze śluzą próżniową zapewniającą możliwość wymiany źródła jonów bez konieczności zapowietrzania aparatu oraz opcje rozbudowy o chemiczną jonizację (CI) i sondy bezpośredniego wprowadzania próbki do źródła spektrometru.

Dodając jeden z szerokiej gamy autosamplerów firmy Thermo Fisher Scientific do dozowania cieczy lub typu Head-Space z różnorodnym przygotowaniem próbki uzyskujemy wysoką wydajność systemu GC-MS. System GC-MS/MS sterowany jest poprzez dedykowany program TraceFinder umożliwiający pracę w trybie „full scan”, SIM i mieszanym, przeglądanie bibliotek widm masowych oraz tworzenie własnych, analizę ilościową i tworzenie raportów.

DFS

DFS to nowoczesnej konstrukcji magnetyczny spektrometr GC/MS o wysokiej rozdzielczości z podwójnym ogniskowaniem jonów. Może być konfigurowany z jednym lub dwoma chromatografami gazowymi Trace 1310/1300 jednocześnie podłączonymi do spektrometru, co umożliwia niemal jednoczesne potwierdzanie wyników na kolumnie o innej polarności. Można też zainstalować dodatkowe moduły dozowników i detektorów.

Oferowany jest z dwusektorową pompą turbo, ze śluzą próżniową zapewniającą możliwość wymiany źródła jonów, soczewek i katody bez konieczności zapowietrzania aparatu, z opcjami rozbudowy o chemiczną jonizację (CI) i FAB, sondy bezpośredniego wprowadzania próbki do źródła spektrometru.

Najwyższej czułości system GC/MS do analiz celowanych w ochronie środowiska i antydopingu spełnia wymagania normy na oznaczanie dioksyn, pestycydów jako sprzęt wysokiej rozdzielczości.

Prosty w obsłudze i konserwacji dzięki zastosowaniu systemów automatycznej kalibracji dla wszystkich elementów układu.

Doposażony o jeden z szerokiej gamy autosamplerów firmy Thermo Scientific do dozowania cieczy z różnorodnym przygotowaniem próbki (pracujący dla dwóch GC) pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności systemu GC-MS.

 Aparat GC/MS sterowany jest poprzez dedykowany program Xcalibur umożliwiający pracę w trybie „full scan”, SIM i mieszanym, przeglądanie bibliotek widm masowych oraz tworzenie własnych, analizę ilościową i tworzenie raportów. Dostępne są też programy wspomagające tworzenie metodyk analitycznych i dokumentacji wyników typu TraceFinder, Mas Frontier.