Analizator pestycydów LCMS

TSQ Quantis

Dzięki segmentowej konstrukcji kwadrupoli, szybkiemu transporcie jonów i ulepszonym powielaczom elektronów, Scientific™ TSQ Quantis™ zapewnia doskonałą wytrzymałość i odporność oraz najlepszą w swojej klasie czułość. TSQ Quantis MS bezproblemowo integruje się z wiodącym w branży oprogramowaniem do analizy ilościowej, systemami HPLC i UHPLC oraz systemami do przygotowywania próbek.
Inne korzyści to:
  • Znakomita czułość zapewniająca wysoką jakość widm masowych w złożonych matrycach.
  • Wyjątkowa odporność systemu zapewnia nieprzerwaną pracę spektrometru
  • Niezawodność i odtwarzalność dla każdego przebiegu i każdej próbki.
  • Integracja z oprogramowaniem specyficznym dla aplikacji zapewnia zwiększoną produktywność dla wszystkich aplikacji.
  • Prostota i łatwość użycia pozwalają użytkownikom na wszystkich poziomach zaawansowania na bezproblemową obsługę

Broszury do pobrania: