Autentyczność produktów

Produkty spożywcze i napoje mają unikalną sygnaturę chemiczną, która umożliwia identyfikację produktu. Aby zwizualizować tą sygnaturę, można zastosować spektrometrię masową izotopów trwałych (stabilnych) (IRMS), identyfikującą charakterystyczny skład izotopowy produktu. Charakterystyczna sygnatura izotopowa w produktach spożywczych i napojach jest specyficzna dla regionu lub procesu, co oznacza, że produkty można rozróżnić na podstawie regionu geograficznego (ser, kawa, cukier, ryby i mięso), procesów botanicznych (fasola, nasiona, oliwa z oliwek, wanilia), gleby i procesy nawożenia (owoce i warzywa) oraz zafałszowania produktów (dodawanie cukru do miodu, dodawanie win i napojów spirytusowych). Procesy te można prześledzić za pomocą izotopów węgla, azotu, siarki, tlenu i wodoru, a ich różnice wskazują na pochodzenie i historię produktów spożywczych i napojów.

Od produkcji, aż do konsumenta:

Zafałszowanie produktu, zastąpienie oryginalnego materiału wyższej jakości, materiałem o niższej jakości lub rozszerzenie produktu poprzez dodanie innych składników i błędne oznakowanie produktu, w tym fałszywe przedstawienie pochodzenia i składników produktu.

Taka sytuacja wpływa na zaufanie konsumentów do produktu, reputację marki i może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na przychody producenta, w zależności od źródła zafałszowania. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie, aby poznać i potwierdzić autentyczność produktów spożywczych i napojów. Weryfikacja danych podanych na etykiecie, w tym pochodzenia, autentyczności i weryfikacji składników. Certyfikaty dotyczące praktyki produkcyjnej i pochodzenia geograficznego dodają wartości produktom, jak chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) i tradycyjne oznaczenie specjalności (TSG). Połączenie przepisów prawnych i praktyk fałszowania żywności wymaga niezawodnej techniki analitycznej, która może zweryfikować pochodzenie, autentyczność i dane na etykiecie produktów spożywczych i napojów.

Rozwiązania analityczne:

Wykorzystując sygnaturę izotopową produktów, można zweryfikować w wyjątkowy, bardzo dokładny sposób ich pochodzenie, autentyczność oraz oświadczenia na etykiecie produktu. Spektrometria masowa stosunków izotopowych (IRMS) działa poprzez wykrywanie „izotopowego odcisku palca (sygnatury)” próbki, unikalnej sygnatury chemicznej.

Dedykowane rozwiązania z zastosowaniem stabilnych izotopów Thermo Fisher Scientific ™ zostały zaprojektowane tak, aby oferować różne możliwości, zgodnie z różnymi potrzebami analitycznymi w nowoczesnych laboratoriach pracujących w systemach rutynowych i badawczych:

  • System Thermo Scientific ™ EA IsoLink ™ IRMS , do analizy próbek w postaci stałej i ciekłej
  • System Thermo Scientific ™ GC IsoLink II ™ dla GC-IRMS, do analizy określonych związków z próbki będącej mieszaniną
  • System Thermo Scientific ™ LC IsoLink II ™ dla IRM-LC / MS, do analizy określonych związków z próbki będącej mieszaniną
  • System Thermo Scientific ™ GasBench Plus, do analizy próbek gazów z próbek ciekłych