HAA - kwasy halogenooctowe

Kwasy halogenooctowe (HAA) są potencjalnymi rakotwórczymi produktami. Powstają podczas procesu dezynfekcji wód, gdzie chlor szczątkowy może wchodzić w reakcję ze związkami organicznymi, prowadząc do powstania produktów ubocznych oczyszczania wód (DBP) generowanymi podczas procesu chlorowania wody.

Spośród dziewięciu znanych gatunków HAA (HAA9) znalezionych w uzdatnionej wodzie, pięć (HAA5) jest obecnie regulowanych przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska na poziomie 60 µg/L:

  • Kwas monochlorooctowy (MCAA)
  • Kwas dichlorooctowy (DCAA)
  • Kwas trichlorooctowy (TCAA)
  • Kwas monobromooctowy (MBAA)
  • Kwas dibromooctowy (DBAA)

Pozostałe cztery HAA (kwas bromochlorooctowy (BCAA), kwas bromodichlorooctowy (BDCAA), kwas dibromochlorooctowy (DBCAA) i kwas tribromooctowy (TBAA)) nie są obecnie regulowane, ale monitorowane.

Do tej pory rekomendowaną techniką analizy HAA  była chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD). Metody zatwierdzone przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska EPA to: EPA 552.1, 552.2, 552.3 i Standard Method 6251. Są one jednak drogie i czasochłonne gdyż wykorzystują:

  • mikroekstrakcję ciecz-ciecz z próbek wody za pomocą eteru metylowo-tert-butylowy (MTBE) lub żywic anionowymienne
  • derywatyzację diazometanem lub kwaśny metanol do estrów metylowych


Analysis of Haloacetic Acids and Dalapon in Water by GC-MS Using TraceGOLDTM TG-5MS with SafeGuard GC Column

Tańszą, szybszą i prostszą alternatywę dla techniki GC-ECD opisuje metoda EPA 557. Metoda ta opiera się na chromatografii jonowej (IC) połączonej spektrometrią mas (IC-MS/MS), zapewniając czułą i szybką detekcję bez wstępnego przygotowania próbki. Oto niektóre zalety korzystania z metody IC-MS/MS:

  • nastrzyk bezpośredni bez ekstrakcji ciecz-ciecz i bez derywatyzacji
  • wysoki odzysk (>90%)

Oznaczenia HAA5 można również wykonywać techniką LC/MS/MS. Jest to wygodne rozwiązanie dla laboratoriów, które prowadzą także oznaczenia PFAS w wodzie.

Tomorrow’s quantitation with the TSQ Fortis mass spectrometer: robust, reproducible quantitation workflows of haloacetic acids, bromate, and dalapon in water according to EPA Method 557

Kalkulator kosztów analizy:

EPA 552.3 GC-ECD vs EPA 557 IC/MSM