Metabolomika

Orbitrap Exploris 120

Orbitrap Exploris 120 – tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości, następca Q Exactive Focus. Jeszcze większa szybkość skanowania i rozdzielczość, sprawia że jest to idealny aparat do badań małych cząstek.

Broszury do pobrania:

Orbitrap Exploris 240

Orbitrap Exploris 240 – tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości. Dzięki szybkości skanowania 22Hz, fragmentacji MS2, rozdzielczości 240 000 sprawia, że jest to idealny aparat do badań zarówno małych jak i dych cząstek.

Spektrometr jest kompatybilny z przystawką FAIMS Pro (ion mobility).

Broszury do pobrania:

Orbitrap ID-X Tribrid

Spektrometr masowy Orbitrap ID-X współpracuje z:

 • Łatwym w użyciu oprogramowaniem Thermo Scientific™ Xcalibur™,
 • Wiodącymi w branży systemami HPLC,
 • Oprogramowaniem do analizy danych Thermo Scientific™ Compound Discoverer™
 • Najbardziej wszechstronnymi dostępnymi bibliotekami widm masowych.

Innowacyjna strategia akwizycji danych MSn pozwala łatwo przeprowadzać identyfikację i analizę strukturalną małych cząstek.

Inne zalety Orbitrap ID-X:

 • Połączenie najlepszej z kwadrupolowych, liniowych pułapek jonowych oraz technologii analizatora Orbitrap pozwala uzyskiwać bardzo bogate widma MSn
 • Edytor metod z szablonami metodyk ułatwiają rozpoczęcie badań
 • Technologia AquireX Deep Characterization pozwala łatwo znajdować więcej związków z rozróżnialnymi fragmentacjami
 • Identyfikacja oraz analiza strukturalna znanych i nieznanych substancji za pomocą oprogramowania Compound Discoverer, Thermo Scientific™ Mass Frontier™ bibliotek danych spektralnych mzCloud.
 • Algorytm mzLogic, który łączy metodę wyszukiwania podobieństwa bibliotek danych spektralnych z bazami chemicznymi w zupełnie nowy sposób, w celu jeszcze większej pewności identyfikacji

Broszury do pobrania:

Exploris GC 240

Orbitrap Exploris GC to narzędzie łączące chromatografię gazową z wysokorozdzielczym analizatorem mas Orbitrap, które pozwala na osiągnięcie najwyższej precyzji i wydajności. Jest łatwym w obsłudze tandemowym systemem, który pozwala wykonywać bardzo dokładne pomiar masy analitu (dokładność < 1ppm) z jednoczesną wysoką rozdzielczością (nawet do 240 000). Orbitrap Exploris GC jest niezastąpiony w poszukiwaniu i identyfikacji nieznanych związków jak również analizie ilościowej, która czułością nie ustępuje potrójnym kwadrupolom. Zbudowany na bazie modułowego systemu GC Trace 1300 posiada łatwo wymienialne dozowniki i detektory.

Główne zalety:
 • Udoskonalona transmisja jonów dzięki zaawansowanym technologicznie kwadrupolom AQT
 • Rozdzielczość aż do 240 000 przy m/z=200
 • Czułości na poziomie ppt
 • Niezawodne źródło jonów Extractabrite™ dla jonizacji elektronowej (EI) oraz chemicznej (CI), odporne na brudne matryce
 • Komora kolizyjna HCD do eksperymentów MS/MS
 • Pakiety specjalistycznego oprogramowania, m.in. do identyfikacji i ustalania struktury związków, analiz ilościowych dla dużych ilości analitów (np. pestycydy), screeningu substancji znanych/nieznanych
Zastosowanie w analizach:
 • Metabolomicznych
 • Żywności i napojów
 • Analizach przemysłowych
 • Środowiskowych
 • W przemyśle farmaceutycznym
 • Klinicznych i toksykologicznych
compound-logo

Compound Discoverer

Oprogramowanie służące do identyfikacji i ustalania struktury małych cząstek. Compound Discoverer posiada zestawy narzędzi do analizy danych, które można komponować w dowolny sposób, a stworzone kombinacje zapisywać jako szablony do ponownego użycia. Doskonale sprawdza się w identyfi kacji metabolitów, toksykologii sądowej, badaniach środowiskowych oraz analizach zanieczyszczeń.