W trakcie tego webinaru zostanie przedstawiona pionierska technologia Direct Mass od Thermo Scietific. Ta rewolucyjna technika spektrometrii mas z detekcją ładunku jest pionierska ze względu na zdolność charakteryzowania i identyfikowania proteoform przy minimalnych ilościach białka.

dr hab. Jare Otto Kafader, ceniony profesor na Uniwersytecie Northwestern, podzieli się wiedzą na temat technologi Direct Mass i spektrometru mas Q Exactive UHMR. Wieloletnie doświadczenie zespołu Uniwersytetu Northwestern obejmuje: proteomikę top-down, bottom-up, odkrywanie naturalnych produktów i biologię nowotworów.

Rejestracja: TUTAJ