Nowy spektrometr masowy maksymalizuje wiedzę badawczą i wydajność dzięki inteligentnym strategiom zbierania danych.

Spektrometr masowy Thermo Scientific Orbitrap Eclipse Tribrid wprowadza nowe możliwości w zaawansowanych badaniach białek, poszerzając możliwości badawcze.

Orbitrap Eclipse™ Tribrid™ wprowadza ważne udoskonalenia, które poprawiają czułość systemu w porównaniu z poprzednimi generacjami i zwiększają jego zdolność do charakteryzowania i kwantyfikacji złożonych biomolekuł i układów biologicznych. Ulepszenia te są idealne nie tylko do natywnej omiki i badań translacyjnych, ale także do analizy strukturalnej i biofarmaceutycznej nienaruszonych białek i ich kompleksów.

Użytkownicy spektrometru masowego Orbitrap Eclipse™ Tribrid™ mogą korzystać z: