Spektrometr masowy Thermo Scientific Orbitrap IQ-X Tribrid został zaprojektowany do ustalania złożonych struktur chemicznych w celu identyfikacji i wyjaśniania struktury małych cząsteczek. System łączy wiodącą w branży technologię analizatora masy typu Orbitrap z inteligentną automatyzacją i podejmowaniem decyzji w czasie rzeczywistym przez intuicyjne oprogramowanie. Również kalibracja spektrometru odbywa się automatycznie i w czasie rzeczywistym. To wszystko sprawia, że identyfikacja i ustalanie struktury małych cząstek jest jeszcze dokładniejsze.

Orbitrap-IQ-X

Najważniejsze cechy Trybrydowego spektrometru mas Orbitrap IQ-X

Automatyzacja – łatwe w użyciu oprogramowanie upraszczające konfigurację i gromadzenie danych

Oprogramowanie do kontroli przyrządu z gotowymi szablonami i gotowymi do użycia parametrami eksperymentalnymi zostało zaprojektowane tak, aby pomóc w szybkim profilowaniu złożonych próbek. Źródło jonów typu Auto-Ready zapewnia zautomatyzowana kalibrację przyrządu w czasie rzeczywistym.

Inteligentna akwizycja AcquireX

Inteligentne narzędzie do przeszukiwania biblioteki w czasie rzeczywistym i akwizycji danych AcquireX automatyzuje akwizycję danych MSⁿ i zwiększa wydajność profilowania.

Wysoka rozdzielczość i wielokrotna fragmentacja MSn

Rozdzielczość do 1 000 000 pozwala na rozdział związków izobarycznych, uzyskanie dokładnych informacji o izotopach i składzie pierwiastkowym.

Fragmentacja MSn (n=10) pozwala dogłębnie wniknąć w strukturę badanego związku. Jest ona również niezbędna do analizy izomerów.

Fragmentacja typu UVPD

Unikalny typ fragmentacji występujący tylko w spektrometrach z serii Tribrid. Doskonale sprawdza się w analizie lipidów – pozwala dokładnie ustalić miejsca wiązań podwójnych i dostarcza informacje strukturalne, których nie można uzyskać za pomocą CID lub HCD.