Zip Chip to zintegrowany interfejs do elektroforezy kapilarnej (CE) i jonizacji elektrorozpylania (ESI) w jednym mikroprzepływowym urządzeniu, aby szybko przygotować, oddzielić i elektrorozpylać próbki biologiczne bezpośrednio do spektrometru mas (MS).


Zip Chip

Zip Chip aplikacja