DELTA Q IRMS to pierwszy na świecie spektrometr „zero net” – neutralności węglowej. Wszystkie emisje związane z produkcją DELTA Q IRMS są usuwane z atmosfery poprzez kombinację projektów krótkoterminowych (50+ lat), średnioterminowych (ponad 800 lat) oraz długoterminowych (10 000 lat) związanych z usuwaniem dwutlenku węgla.

Spektrometr Delta Q IRMS Spektrometr mas do analiz izotopów trwałych lekkich pierwiastków: węgla, tlenu, azotu, wodoru i siarki (w fazie gazowej)


Aparatura IRMS
Broszura Delta Q IRMS