W ramach tego webinaru kluczowi liderzy z dziedziny proteomiki przedstawią niektóre z najnowszych osiągnięć w zakresie Proteomiki Pojedynczych Komórek (SCP) oraz Głębokiej Proteomiki Wizualnej (DVP). Zostanie zademonstrowane głębokie pokrycie proteomu dla próbek o niskiej ilości oraz dla prawdziwych pojedynczych komórek, osiągając odpowiednio ponad 7000 i 5000 grup białkowych przy utrzymaniu FDR poniżej 1%. Zostaną również zaprezentowane badania mechanizmów cyklu komórkowego oraz analiza DVP surowiczego raka jajnika o wysokim stopniu złośliwości.

Data: wtorek, 14 maja 2024

Godzina: 8:00 PT / 10:00 CT / 11:00 ET/ 16:00 GMT

Rejestracja: TUTAJ