WROCŁAW, 9-11 MAJ 2023

W imieniu Komitetu Organizacyjnego ma przyjemność poinformować Państwa o międzynarodowej konferencji naukowej „Trybut dla Prof. Stanisława Hałasa i 30 lecie Pracowni Geologii Izotopowej i Geoekologii”, która odbędzie się między 9 a 11 maja 2023 roku we Wrocławiu. Konferencja jest organizowana przez Zakład Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem konferencji będzie połączenie wykorzystania izotopów oraz związków z sygnaturą izotopową we wszelkich dyscyplinach naukowych. Prezentowane referaty oraz wystąpienia obejmą wszystkie główne obszary zastosowania analizy stabilnych izotopów w naukach o Ziemi, uwzględniając także przegląd wykorzystywanych obecnie technik izotopowych, nowych trendów pojawiających się w dziedzinie izotopów oraz technik pomiarowych.
 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora konferencji pod adresem:

 http://sh30lab.uni.wroc.pl/