ZAPRASZAMY na VII Konferencję Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas współorganizowaną przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas w dniach 2-6 września 2023 roku w Warszawie gdzie będziemy prezentować szczegóły najnowszego spektrometru mas #OrbitapAstral firmy #thermoscientific

Szczegóły TUTAJ