3D-Orbitrap-purple

Już 2 marca 2021 odbędzie się spotkanie na platformie LC GC na temat nowej generacji spektrometrów mas GCMS w technologii Orbitrap. Podczas spotkania wystąpią eksperci związani z wieloma dziedzinami nauki, takimi jak badania żywności, środowiska oraz R&D. Podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z pracą na spektrometrach mas wysokiej rozdzielczości GCMS z analizatorem Orbitrap. Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu. Wszystkie informacje znajdują się pod adresem: http://www.chromatographyonline.com