GAS

CompactGC™

Niezawodny, szybki i łatwy w obsłudze: CompactGC™

Jeśli spojrzeć na analizę gazów z punktu widzenia laboratoryjnego, właściwym dla niej przyrządem jest tradycyjny chromatograf gazowy, z piecem zaworów – ze względu na jego niezawodność i dokładność. Z punktu widzenia kontroli procesów produkcyjnych i szybkości analizy, preferowanym rozwiązaniem są chromatografy mikro GC. Jeśli jednak nie chcesz kompromisów, wybierz CompactGC!

Analizator gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym TOGA

Analiza gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym jest istotnym elementem diagnostyki transformatorów. Firma G·A·S oferuje dokładną i szybką analizę niskich stężeń tych gazów. Zastosowanie opcji autosamplera headspace (Versa lub Triplus 300) umożliwia analizę dużej liczby próbek oleju bez udziału operatora.

 

Analizatory składu gazu ziemnego NGA

Analizatory składu gazu ziemnego występują w wielu konfiguracjach, od przyrządów z jednym zaworem i detektorem do złożonych systemów wielokanałowych. Firma G·A·S oferuje optymalne rozwiązania do konkretnych zastosowań. Analizatory są zgodne z normami międzynarodowymi określającymi metody analizy składu gazu ziemnego.

 

Analizator zawartości niskich stężeń związków siarki

Analiza związków siarki na poziomie ppb jest wymagającym zadaniem. Ta grupa związków łatwo adsorbuje się na powierzchni większości materiałów. Z tego powodu wszystkie elementy drogi przepływu analizowanej próby zostały wykonane w technologii Restek Sulfinert®, dla zapewnienia pełnej inertności…

Analizator gazów wysokiej czystości

Powodzenie analizy stężeń gazów na poziomie ppb przy użyciu detektorów PDD (Pulsed Discharge Detector – detektor wyładowczo-jonizacyjny) lub PED (Plasma Emission Detector – plazmowy detektor emisyjny) w dużym stopniu zależy od całości systemu chromatograficznego…

 

Analizator zanieczyszczeń LPG

Analiza zanieczyszczeń olejowych LPG jest wyzwaniem dla wielu laboratoriów ze względu na bezpieczeństwo, czas analizy oraz dokładność. Konwencjonalne metody zgodne z normami ASTM D2158, EN 15470 i EN 15471 mają znane ograniczenia: pracochłonność, czas analizy, nieprzyjazność dla środowiska i nie pomagają w określeniu źródła zanieczyszczeń…

Analizator LPG

Czy masz problem z nastrzykiem prób LPG? Firma G·A·S oferuje niezawodną metodę analizy ciekłych prób LPG poprzez kontrolę ciśnienia w systemie dozowania próby. Zapewnia w ten sposób pewną analizę ilościową składu LPG.

 

Analizator lekkich węglowodorów

Analizator umożliwia analizę wszelkiego rodzaju prób węglowodorów w postaci gazowej. Dostępne są różne opcje analizatora, takie jak wymywanie wsteczne (Backflush) z kolumny do detektora lub wylotu, nastrzyk z zatrzymaniem przepływu próby, wybór strumienia do analizy. Do analizy prób LPG dedykowany jest oddzielny analizator…

Analizator zawartości niskich stężeń związków siarki

Analiza związków siarki na poziomie ppb jest wymagającym zadaniem. Ta grupa związków łatwo adsorbuje się na powierzchni większości materiałów. Z tego powodu wszystkie elementy drogi przepływu analizowanej próby zostały wykonane w technologii Restek Sulfinert®, dla zapewnienia pełnej inertności…

Analizator gazów permanentnych

Analizator gazów permanentnych firmy G.A.S. jest przeznaczony do analizy: H2, N2, O2, CH2, CO, CO2 i węglowodorów C2. Dostępne są również opcjonalnie kanały do analizy He-H2 oraz Ar-O2. Możliwa jest również analiza innych lekkich gazów – prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji…

Szybki analizator gazów rafineryjnych

Jeśli szukasz najlepszego analizatora gazów rafineryjnych, spójrz na rozwiązania oferowane przez firmę  G·A·S – Fast RGA i Flash RGA. 
Analizatory te umożliwiają wiarygodną analizę szerokiego zakresu prób w krótkim czasie. Analizatory mają przejrzystą konstrukcję zapewniającą prostotę obsługi.

 

Analizator niskich stężeń związków tlenowych

Firma GAS oferuje dedykowany analizator do analizy niskich zawartości związków tlenowych w gazach, LPG i próbach ciekłych. Dolna granica analizowanych stężeń: 0.1 ppm.

 

Analizator związków tlenowych

G·A·S offers 3 dedicated analysers for oxygenated compounds at %-concentration levels in liquid samples like gasoline. Two instruments are based on multidimensional methods according to ASTM D4815 and EN 13132. The unique O-FID analyser (ASTM D5599 / EN 1601) is based on selective detection, using only a single separation column. This instrument is lately refurbished by G.A.S, resulting in improved stabilitiy and robustness…

Analizator SimDist (symulowanej destylacji)

Analizator zbudowany jest w oparciu o chromatograf Trace1300. Dozownik BEST PTV umożliwia pełną analizę ilościową węglowodorów aż do C130.Dodatkową ogromną zaletą jest modułowa konstrukcja dozowników i detektorów (iConnect), umożliwiająca ich wymianę w kilka minut. 

 

Analizator FAME w paliwie lotniczym

Biopaliwa nie są używane w przypadku paliw lotniczych I okrętowych. Mogą się jednak w nich pojawić dwoma drogami: (1) współdzieląc instalacje paliwowe (poprzez wieloportowe rurociągi) lub (2) jako składnik blendowania. Firma GAS opracowała metodę zgodną normą IP 585/10 wykorzystując analizator GC/MS…

Analizator PIONA

Analizator GC-MS PIONA oferuje pełną analizę parafin, izo-parafin, olefin, naftalenów i związków aromatycznych w produktach naftowych. Przyrząd może analizować wiele rodzajów produktów naftowych dostarczając szczegółowej charakterystyki  składu węglowodorowego dla kolejnych węglowodorów aż do C12…

Analizator węglowodorów

Firma G·A·S oferuje analizatory wykonujące szczegółową analizę węglowodorów (DHA) oraz rozszerzoną szczegółową analizę węglowodorów (DHAX) w czasie poniżej 71 minut!
Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie dostarcza przejrzystych obliczeń składu i parametrów fizycznych…

Rozcieńczalniki paliwa w olejach smarowniczych

Określanie zawartości rozcieńczalników paliwa w olejach smarowniczych według normyASTM D3524 i D3525 jest pracochłonną procedurą. Analizator firmy GAS oferuje alternatywną metodę o dużej przepustowości. Czysty olej jest nastrzykiwany bezpośrednio na kolumnę kapilarną i frakcje poniżej n-C20 są definiowane jako paliwo. 

Glikol etylowy w zużytym oleju silnikowym

Analizator umożliwia analizę dużej liczby prób jako alternatywę do pracochłonnej metody zgodnej z normą ASTM D4291-98. Glikol etylowy staje się bardziej lotny i mniej polarny poprzez dodanie reagentu derywatyzującego do oleju w fiolce autosamplera. Po inkubacji faza nadpowierzchniowa jest nastrzykiwana poprzez autosampler TriPlusRSH.

Uniwersalny analizator Biodiesla

Zintegrowana w jeden analizator platforma dla wszystkich metod EN/ASTM dla oleju napędowego i opałowego:

  • EN 14103: Oznaczanie zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) i estru metylowego kwasu linolenowego…