Claind

NiGen MICRO

Generator Azotu NiGen MICRO ma zastosowanie w analizie termicznej, ELSD i LCMS firmy Applied Biosystems. Jest w stanie zapewnić natężenie przepływu do 5000 Nml / min przy czystości 99,5%. Bardzo wysoką czystość azotu gwarantuje układ PSA (adsorpcji zmiennociśnieniowej) objęty wyłącznym patentem CLAIND „Fast Purity”…

NiGen HF

Generatory Azotu NiGen HF do Chromatografii Gazowej i ICP są dostępne w dwóch modelach:

  • NiGen HF-0
  • NiGen HF-1…

NiGen LCMS

Do współpracy z systemami LC-MS seria Brezze proponuje dedykowane generatory azotu „NiGen LCMS”. Spektrometry LCMS różnych producentów mają różne wymagania jeśli chodzi o rodzaj, przepływ, ciśnienie i czystość gazów potrzebnych do pracy. Dlatego firma CLAIND stworzyła szereg generatorów NiGen LCMS w linii Brezza, aby dopasować się potrzeb wszystkich systemów LC-MS dostępnych na rynku…

NiGen GC

Generatory Azotu NiGen do Chromatografii Gazowej (gaz nośny, uzupełniający, do ECD), Spektroskopii Dichroizmu Kołowego oraz Analizy Termicznej występują w dwóch wariantach:

  • NiGen GC
  • NiGen GC HC

HyGen 200/400/600

Generatory wodoru HyGen do chromatografii gazowej do detektorów FID, NPD, FPD, TCD lub jako źródło gazu nośnego dostępne są w trzech modelach dla przepływów gazu:

  • 200 Nml/min
  • 400 Nml/min
  • 600 Nml/min…

Oczyszczacze Zero Air

Oczyszczacze powietrza ZeroAir do chromatografii gazowej (analizatory FID, THC, NOX, BTX E SOX) występują w dwóch wersjach: wolnostojącej lub do zabudowy, o wydajności 5 lub 20 Nl/min. Wysokosprawny system HC katalizatora palladowo – platynowego do usuwania węglowodorów <0,1 ppm, gwarantuje stabilną linię podstawową. ZeroAir charakteryzuje się wysoką sprawnością przy bardzo konkurencyjnej cenie zakupu…

AirGen TOC

AirGen GC jest to generator ultra czystego powietrza do analizy węgla organicznego TOC, który, dzięki systemowi PSA firmy CLAIND zapewniającemu usuwanie H2O i CO2, gwarantuje bardzo wysoką czystość powietrza…

AirGen GC

AirGen GC jest to generator ultra czystego powietrza do chromatografii gazowej, cechujący się wysoką sprawnością przy bardzo konkurencyjnej cenie zakupu.