EVOSEP

Evosep One

Proteomika kliniczna musi być wrażliwa, szybka i solidna – Evosep One spełnia te wymagania perfekcyjnie.

Evosep One to standaryzowana platforma LC zaprojektowana z myślą o solidności i dużej przepustowości. Osiąga to przez wykorzytanie Evotips jako jednorazowych kolumn pułapkowych, w których próbki są zatężane i odsalane offline…