FOSSILIONTECH

SUPER SESI-X

SUPER SESI-X (SSX) firmy Fossiliontech, to wysokowydajne źródło wtórnej jonizacji przez elektrorozpylanie (SESI) zoptymalizowane do analizy biopsji oddechu i nanoaerozoli, lotnych i półlotnych związków organicznych w czasie rzeczywistym. SSX jonizuje opary i nanoaerozole do analizy MS oraz metabolity o bardzo niskiej prężności pary.

Główne cechy: Wysoka wydajność jonizacji

Praca w trybie „miękkiej” jonizacji

Praca pod ciśnieniem atmosferycznym

Łatwe sterowanie przepływem próbki

Kompatybilny z spektrometrami mas z serii Thermo Exploris, Tribrid i TSQ MS

Praca w czasie rzeczywistym

Masy cząsteczkowe do 600 Da

Więcej informacji:

https://www.fossiliontech.com/super-sesi-x

Broszury do pobrania:

SUPER SESI-QE

SUPER SESI-QE (SS-QE) firmy Fossliontech to wysokowydajne źródło wtórnej jonizacji przez elektrorozpylanie (SESI) zoptymalizowane do analizy lotnych i półlotnych związków organicznych w czasie rzeczywistym.

SS-QE jest kompatybilny ze spektrometrami mas wysokiej rozdzielczości firmy Thermo Scientific: seriami Orbitrap, LTQ, Exactive i Q-Exactive.

Zasada działania: Próbka jest wstępnie podgrzewana, wydzielająca się faza lotna jest mieszana z chmurą protonowanych skupisk wody wytwarzanych przez nanoelektrorozpylanie. Pary są jonizowane pod wysokim ciśnieniem, aby zmaksymalizować wydajność jonizacji, a jony są przesyłane do MS w celu analizy.

https://www.fossiliontech.com/super-sesi-for-thermo

Broszury do pobrania:

EXHALION

EXHALION firmy Fossiliontech to interfejs, który standaryzuje analizę biopsji oddechu w czasie rzeczywistym. Zbiera przepływ wydychany przez jednorazowy filtr antybakteryjny, przechowuje i wyświetla dane w czasie rzeczywistym. EXHALION został zaprojektowany w celu ułatwienia standardowych procedur analizy biopsji oddechu w czasie rzeczywistym za pomocą SUPER SESI – HRMS. EXHALION łączy nowe dane otrzymane dzięki analizie z użyciem spektrometrii mas z ugruntowaną wiedzą na temat kapnografii.

https://www.fossiliontech.com/exhalion

Broszury do pobrania: