Thermo Scientific

Trace 1300 / 1310

Atrakcyjny cenowo nowoczesny chromatograf gazowy Trace 1300/1310 występuje w dwóch wersjach konstrukcyjnych, z panelem sterowania i bez (sterowany wyłącznie komputerowo).

Chromatograf posiada unikalny system montażu dozowników i detektorów typu „Instant Connect”. Moduły detektora zintegrowane z systemem zasilania gazami umożliwiają błyskawiczną wymianę dozowników i detektorów. Dzięki takiej konstrukcji konfigurowanie chromatografu zajmuje zaledwie kilka minut, również w laboratorium użytkownika.

 

Easy nLC 1200

Chromatograf cieczowy dedykowany do proteomiki (przepływy 20 do 2000 nl/min.). Charakteryzuje się wyższym niż jego poprzednicy zakresem ciśnień roboczych – do 1200 bar oraz bezpulsacyjną pompą strzykawkową. Posiada wbudowany ekran dotykowy pozwalający na konfigurację systemu, ustawianie metod analitycznych oraz konserwację chromatografu.

Easy-nLC 1200 można zintegrować ze spektrometrami mas Thermo Scientific z serii Q Exactive, LTQ Orbitrap, Orbitrap Fusion i TSQ Triple Quad.

 

Prelude SPLC

Prelude SPLC to wielokanałowy system chromatografii cieczowej. Technologia TurboFlow pozwala na przygotowanie próbki on-line oraz prowadzenie kilku analiz chromatograficznych jednocześnie. Prelude SPLC to idealne rozwiązanie dla laboratoriów toksykologicznych i klinicznych.

Prelude powstało w oparciu wysokosprawny system HPLC wyposażony w 2 kanały analityczne mogące pracować równolegle stosując te same lub różne metody analityczne

 

Vanquish

Innowacyjna platforma chromatografii cieczowej Vanquish, zapewnia wyjątkową precyzję analityczną, czułość detektorów i prostotę obsługi, aby zapewnić niespotykaną niezawodność i solidność. Systemy Vanquish zostały zaprojektowane z myślą o rutynowych laboratoriach analitycznych (Vanquish Core) jak i laboratoriach badawczych (Vanquish Horizon/Flex).

 

Systemy UltiMate® 3000 Nano LC

Firma Dionex jest pionierem w dziedzinie chromatografii cieczowej z zastosowaniem niskich przepływów rzędu ok. 300 nL/min, w której stosuje się kolumny o średnicy 75 µm.

Systemy UltiMate® 3000 Nano LC zapewniają najlepszą rozdzielczość, czułość i selektywność oraz bez problemu można je stosować w połączeniach ze spektrometrią mas (LC-MS).  

TSQ 9000

Potrójny kwadrupol doskonały do oznaczeń ilościowych i screeningu w skomplikowanych matrycach. Dostępny w wersjach analizatora pestycydów oraz analizatora dioksyn.

System Thermo Scientific ™ TSQ ™ 9000 GC-MS / MS, który został zaprojektowany w celu zrewolucjonizowania pracy w laboratorium. System ten zapewnia niespotykany dotąd poziom wydajności, która rozwiązuje coraz trudniejsze wymagania regulacyjne, jednocześnie jest łatwy w obsłudze zarówno dla doświadczonych, jak i nowych użytkowników, pozwala zminimalizować czas pracy, co w konsekwencji znacząco obniża koszty analizy dla klienta. TSQ 9000 dostarczany jest wraz z chromatografem gazowym Trace 1310 oferującym niespotykaną elastyczność w doborze modułowych dozowników i detektorów.

 

ISQ 7000

Spektrometr masowy z pojedynczym kwadrupolem ISQ firmy Thermo Scientific ze źródłem jonów Extracta Brite oferuje wysoką wydajność i jakość. Spektrometr masowy dostarczany jest wraz z chromatografem gazowym Trace 1300 lub Trace 1310 firmy Thermo Scientific, w obu przypadkach oferując niespotykaną elastyczność w doborze modułowych dozowników i detektorów.

 

TSQ Fortis

TSQ Fortis MS bezproblemowo współpracuje z wiodącym oprogramowaniem do analizy ilościowej oraz chromatografami HPLC/UHPLC. Oferuje także poprawioną wydajność podczas celowanej analizy ilościowej.

 

TSQ Quantis

Dzięki segmentowej konstrukcji kwadrupoli, szybkiemu transporcie jonów i ulepszonym powielaczom elektronów, Scientific™ TSQ Quantis™ zapewnia doskonałą wytrzymałość i odporność oraz najlepszą w swojej klasie czułość. TSQ Quantis MS bezproblemowo integruje się z wiodącym w branży oprogramowaniem do analizy ilościowej, systemami HPLC i UHPLC oraz systemami do przygotowywania próbek.

TSQ Altis

Nowość od firmy Thermo Scientific – spektrometr masowy typu potrójny kwadrupol – TSQ Altis – idealne rozwiązanie w farmacji, toksykologii, badaniach żywności czy środowiska.

W połączeniu z wiodącym na rynku oprogramowaniem TraceFinder z wbudowaną bazą przejść MRM, systemem UHPLC i zestawami do przygotowywania próbek, umożliwia rozwiązywanie najtrudniejszych wyzwań analitycznych jakie stawia przed badaczami celowana analiza ilościowa.

 

Orbitrap Exploris 120

Orbitrap Exploris 120 – tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości, następca Q Exactive Focus. Jeszcze większa szybkość skanowania i rozdzielczość, sprawia że jest to idealny aparat do badań małych cząstek.

Orbitrap Exploris 240

Orbitrap Exploris 240 – tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości. Dzięki szybkości skanowania 22Hz, fragmentacji MS2, rozdzielczości 240 000 sprawia, że jest to idealny aparat do badań zarówno małych jak i dych cząstek.

Spektrometr jest kompatybilny z przystawką FAIMS Pro (ion mobility).

Orbitrap Exploris 480

Orbitrap Exploris 480 – tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości. Dzięki szybkości skanowania 40Hz, fragmentacji MS2, rozdzielczości 480 000 oraz opcji turobTMT sprawia, że jest to idealny aparat do proteomiki.

Spektrometr jest kompatybilny z przystawką FAIMS Pro TM (ion mobility).

Orbitrap Eclipse Tribrid

Orbitrap Eclipse – trybrydowy spektrometr mas łączący w sobie analizator wysokiej rozdzielczości typu Orbitrap, pułapkę jonową z możliwością wielokrotnej fragmentacji (MS n ) oraz kwadrupol do pracy w trybach SIM/SRM.

Orbitrap ID-X Tribrid

Spektrometr masowy Orbitrap ID-X współpracuje z:

  • Łatwym w użyciu oprogramowaniem Thermo Scientific™ Xcalibur™,
  • Wiodącymi w branży systemami HPLC,
  • Oprogramowaniem do analizy danych Thermo Scientific™ Compound Discoverer™
  • Najbardziej wszechstronnymi dostępnymi bibliotekami widm masowych.

Orbitrap IQ-X

Spektrometr masowy Thermo Scientific Orbitrap IQ-X Tribrid został zaprojektowany do ustalania złożonych struktur chemicznych w celu identyfikacji i wyjaśniania struktury małych cząsteczek. System łączy wiodącą w branży technologię analizatora masy typu Orbitrap z inteligentną automatyzacją i podejmowaniem decyzji w czasie rzeczywistym przez intuicyjne oprogramowanie. Również kalibracja spektrometru odbywa się automatycznie i w czasie rzeczywistym. To wszystko sprawia, że identyfikacja i ustalanie struktury małych cząstek jest jeszcze dokładniejsze.

Orbitrap Fusion / Orbitrap Fusion Lumos

Hybrydowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości (do 500 000), który umożliwia największą liczbę eksperymentów w tym samym czasie spośród spektrometrów dostępnych na rynku.

Posiada on dwusektorową pułapkę jonową z własnymi detektorami i możliwością fragmentacji jonów w pułapce (CID), analizator mas typu orbitrap z fourierowską detekcją, kwadrupol do wyboru jonu fragmentacyjnego poza pułapką oraz kwadrupol do fragmentacji z wyższymi energiami kolizyjnymi niż w pułapce (HCD).

Q-Exactive Plus

Spektrometr mas Q-Exactive Plus szybko zdobył uznanie naukowców na całym świecie. Po nim nastąpił dynamiczny rozwój tej rodziny aparatów. W chwili obecnej w ofercie znajdują się dwie wersje tego aparatu – standardowa oraz BioPharma. Dzięki odpowiedniemu zoptymalizowaniu indywidualnych parametrów pokrywają one szeroki zakres aplikacji: od oznaczeń ilościowych i screeningu znanych/nieznanych substancji w próbkach środowiskowych, klinicznych czy toksykologicznych przez analizy metabolomiczne do złożonych eksperymentów proteomicznych i lipidomicznych.

Exploris GC 240

Orbitrap Exploris GC to narzędzie łączące chromatografię gazową z wysokorozdzielczym analizatorem mas Orbitrap, które pozwala na osiągnięcie najwyższej precyzji i wydajności. Jest łatwym w obsłudze tandemowym systemem, który pozwala wykonywać bardzo dokładne pomiar masy analitu (dokładność < 1ppm) z jednoczesną wysoką rozdzielczością (nawet do 240 000). Orbitrap Exploris GC jest niezastąpiony w poszukiwaniu i identyfikacji nieznanych związków jak również analizie ilościowej, która czułością nie ustępuje potrójnym kwadrupolom. Zbudowany na bazie modułowego systemu GC Trace 1300 posiada łatwo wymienialne dozowniki i detektory.

DFS

DFS to nowoczesnej konstrukcji magnetyczny spektrometr GC/MS o wysokiej rozdzielczości z podwójnym ogniskowaniem jonów. Może być konfigurowany z jednym lub dwoma chromatografami gazowymi Trace 1310/1300 jednocześnie podłączonymi do spektrometru, co umożliwia niemal jednoczesne potwierdzanie wyników na kolumnie o innej polarności. Można też zainstalować dodatkowe moduły dozowników i detektorów.

 

Ion Mobility - FAIMS Pro

Interfejs FAIMS Pro oferuje separację opartą na kombinacji czynników, takich jak wartość ładunku, kształt, konformacja i wielkość jonów w fazie gazowej. Poprawia także zakres dynamiczny i „peak capacity”, które są szczególnie istotne w niektórych zastosowaniach proteomicznych.

Nowej generacji Thermo Scientific ™ FAIMS Pro ™, interfejs różnicowej mobilności jonów, zapewnia doskonałą selektywność, identyfikację większej liczby białek, jednocześnie redukując czasochłonne etapy przygotowania próbek.

VeriSPray

Jeśli masz do czynienia z rosnącymi zaległościami w pomiarze próbek z powodu niewystarczającej przepustowości chromatografu cieczowego, źródło jonów Thermo Scientific VeriSpray PaperSpray będzie doskonałym rozwiązaniem.

Ta technika jonizacji bezpośrednio z papierowych pasków umożliwia bezpośrednią analizę próbek na spektrometrze mas.

VeriSpray eliminuje potrzebę rozdziału chromatograficznego co przyspiesza uzyskiwanie wyników i zmniejsza koszt oznaczenia.

DELTA V™ Isotope Ratio Mass Spectrometer

Spektrometr mas do analiz izotopów trwałych lekkich pierwiastków: węgla, tlenu, azotu, wodoru i siarki (w fazie gazowej)

  • Wszechstronność, łączy w sobie wyjątkową czułość z doskonałą liniowością i stabilnością pomiarów, aby radzić sobie z różnorodnymi aplikacjami
  • Możliwość pracy w trybie „dual inlet” oraz  „continuous flow”…

253 Plus 10 kV Isotope Ratio MS

Spektrometr mas zapewnia najwyższą precyzję dla oznaczania stosunków izotopowych: D/H, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S (z SO2 i SF6), 28Si/29Si oraz dla izotopów pierwiastków: Ar, Kr i Xe.

  • Unikatowa konstrukcja detektora pozawala na analizę „zespolonych izotopów trwałych”  („clumped isotopes”).
  • Źródło jonów 10 kV EI zapewnia najwyższą czułość i liniowość oraz niskie tło, co skutkuje najwyższą precyzją przy nawet najmniejszych ilościach próby…

Ultra High Resolution IRMS

Thermo Scientific ™ Ultra ™ High Resolution IRMS (HR-IRMS) to spektrometr masowy z podwójnym ogniskowaniem i wielokolektorowym źródłem jonów, który łączy w sobie najnowocześniejsze technologie zarówno spektrometrii mas izotopów trwałych IRMS, jak i wielokolektorowych spektrometrów ICP-MS o wysokiej rozdzielczości (MC-ICP-MS).

Spektrometr Ultra HR-IRMS poza standardowymi pomiarami stosunków izotopowych trwałych pierwiastków lekkich zapewnia przykładowe pomiary:

EA IsoLink™ IRMS System

EA IsoLink™ wykorzystuje błyskawiczną reakcje spalania próbki w wysokiej temperaturze i przekształceniu jej z fazy stałej i ciekłej w gazową: CO2, N2, SO2, H2 i/lub CO, pozwala na oznaczenie δ13C, δ15N i δ34S w próbkach pozwalając na pomiar sygnatury izotopowej całkowitej zawartości pierwiastka w badanym materiale. Dostępny jest również piec wysokotemperaturowy do pomiarów δ2H i δ18O w próbkach stałych i ciekłych.

 

GC IsoLink II™ IRMS System

GC IsoLink II™ wykorzystuję separację związków organicznych z użyciem chromatografii gazowej, a następnie każdy wiązek ulega spaleniu tworząc CO2 lub N2 , którego sygnatura izotopowa oznaczana jest za pomocą IRMS  w przypadku analiz δ13C lub δ15N dla poszczególnych związków organicznych. Na podobnej zasadzie oznaczane są sygnatury izotopowe δ2H dla poszczególnych związków organicznych z tą różnicą, iż poszczególne związki organiczne ulegają pirolizie. Istnieje również możliwość analiz stosunków izotopów tlenu δ18O w poszczególnych związkach organicznych.

LC IsoLink™ IRMS System

Łącząc HPLC i IRMS, system LC IsoLink IRMS ułatwia czułe, dokładne oznaczanie stosunków 13C/12C dla związków, których nie można rozdzielić metodą chromatografii gazowej. Interfejs systemu zachowuje integralność rozdzielczości chromatograficznej i umożliwia analizę danych izotopowych w skali czasu HPLC. System ten jest idealny do zastosowań obejmujących badania metabolizmu, badania autetyczności żywności i farmaceutyków, kontrolę dopingową i badania biogeochemiczne.

GasBench II IRMS System

Oparty na chromatografii gazowej system GasBench II ułatwia bardzo precyzyjne określanie sygnatury izotopowej w trybie on-line próbek w fazie gazowej, w tym: w procesie równoważenia wody, analizy węglanów i gazów atmosferycznych (np. CO2, O2 / N2).

Pomiar stosunków D/H i 18O/16O w wodzie

Pomiar 13C/12C i 18O/16O  w rozpuszczonym węgielu nieorganiczny (DIC)…

Kiel IV Carbonate Device

Bardzo czuły, ultra precyzyjny pomiar izotopowy w zautomatyzowanym, wysokoprzepustowym urządzeniu Thermo Scientific ™ Kiel IV Carbonate. To urządzenie, w połączeniu ze spektrometrem masowym izotopowym (IRMS), umożliwia analizę 13C/12C oraz 18O/16O  w węglanach.

Charakterystyka analiz Kiel IV Carbonate Device IRMS:

  • Niewielka ilość próbki (min. 20 µg)…

Spektrometr masowy jonizacji termicznej TIMS

Triton™ Series Multicollector Thermal Ionization Mass Spectrometer

Spektrometr masowy jonizacji termicznej (TIMS) z sektorem magnetycznym, idealny do bardzo dokładnych oraz jednoczesnych pomiarów wielu pierwiastków i ich stosunków izotopowych. Triton został opracowany przy użyciu niezawodnej i sprawdzonej w praktyce technologii wielokolektorowej aby zwiększyć wszechstronność i wydajność. Zastosowanie RPQ dla zwiększenia czułości instrumentu oraz wykorzystanie SEM i CDD zapewnia najwyższą długotrwałą stabilność i liniowość pomiarów.

 

MC ICP MS

Neoma™ Multicollector ICP-MS

Opierając się na sile technologii wielokolektorowej, system Neoma MC-ICP-MS łączy w sobie najnowocześniejsze i sprawdzone w praktyce technologie, które można znaleźć w spektrometrach mas o wysokiej rozdzielczości firmy Thermo Scientific oraz w systemach iCAP Qnova ICP-MS…

 

MC ICP MS

Neptune™ Series High Resolution Multicollector ICP-MS

Wielokolektorowy spektormetr mas Neptune XT ™ MC-ICP-MS integruje sprawdzone w praktyce technologie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie analiz stosunków izotopowych firmy Thermo Fisher Scientific ™. Te udoskonalenia obejmują technologię wzmacniacza 1013 Ω z kalibracją wzmocnienia i korektą Tau, interfejs Jet zapewniający najwyższą czułość oraz centralny dwukanałowy detektor (SEM/kubki Faradaya) pozwalają na wiodącą w swojej klasie analizę ilościową oraz dokładne określenie stosunków izotopowych pierwiastków w całym układzie okresowym…

Element 2™ i Element XR™

Magnetyczny spektrometr masowy ICP-MS z podwójnym ogniskowaniem o wysokiej rozdzielczości zapewnia wiodącą w swojej klasie analizę ilościową oraz dokładne określenie stosunków izotopowych pierwiastków w prawie całym układzie okresowym, niezależnie od matrycy próbki. Zwiększenie rozdzielczości pozwala na eliminację zakłóceń związanych z agregatami atomowymi argonu bądź matrycy…

Helix MC Plus™ Multicollector Noble Gas Mass Spectrometer

Wielokolektorowy spektrometr mas do gazów szlachetnych. Jednocześnie mierzy izotopy neonu, argonu, kryptonu i ksenonu. Wysokorozdzielczy sektor magnetyczny sprawia, że jest to najbardziej zaawansowany system wśród SVMS do pomiarów izotopowych bardzo małych prób gazów szlachetnych…

Helix SFT™ Split Flight Tube Noble Gas Mass Spectrometer

Ten kompaktowy spektrometr masowy SVMS z sektorem magnetycznym jest zdolny do pomiarów izotopowych gazów szlachetnych o niezwykle wysokiej precyzji. Jest idealny do jednoczesnego prowadzenia analiz izotopów helu-3 i helu-4…

Argus VI™ Static Vacuum Noble Gas Mass Spectrometer

To kompaktowy spektrometr z sektorem magnetycznym, który pozwala na jednoczesny pomiar wszystkich pięciu izotopów argonu. Sprawdzona technologia sprawia, że wykonywane na nim analizy bardzo małych ilości argonu i innych gazów szlachetnych charakteryzują się niezwykle wysoką precyzją…