Lipidomika

Orbitrap Exploris 240

Orbitrap Exploris 240 – tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości. Dzięki szybkości skanowania 22Hz, fragmentacji MS2, rozdzielczości 240 000 sprawia, że jest to idealny aparat do badań zarówno małych jak i danych cząstek.

Spektrometr jest kompatybilny z przystawką FAIMS ProTM(ion mobility).

Broszury do pobrania:

Orbitrap Exploris 480

Orbitrap Exploris 480 – tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości. Dzięki szybkości skanowania 40Hz, fragmentacji MS2, rozdzielczości 480 000 oraz opcji turobTMT sprawia, że jest to idealny aparat do proteomiki. Spektrometr jest kompatybilny z przystawką FAIMS ProTM (ion mobility).

Broszury do pobrania:

Orbitrap Eclipse Tribrid

Orbitrap Eclipse – trybrydowy spektrometr mas łączący w sobie analizator wysokiej rozdzielczości typu Orbitrap, pułapkę jonową z możliwością wielokrotnej fragmentacji (MSn) oraz kwadrupol do pracy w trybach SIM/SRM. Posiada unikalne parametry oraz technologie:
  • rozdzielczość maksymalna do 1 000 000
  • fragmentacja typu: CID, HCD, ETD, EThcD, UVPD, PTCR (top-down)
  • liniowa dwusektorowa pułapka liniowa
  • szybkość skanowania 40Hz
Spektrometr jest kompatybilny z przystawką FAIMS ProTM (ion mobility).

Broszury do pobrania:

Orbitrap Fusion / Orbitrap Fusion Lumos

Hybrydowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości (do 500 000), który umożliwia największą liczbę eksperymentów w tym samym czasie spośród spektrometrów dostępnych na rynku.

Posiada on dwusektorową pułapkę jonową z własnymi detektorami i możliwością fragmentacji jonów w pułapce (CID), analizator mas typu orbitrap z fourierowską detekcją, kwadrupol do wyboru jonu fragmentacyjnego poza pułapką oraz kwadrupol do fragmentacji z wyższymi energiami kolizyjnymi niż w pułapce (HCD).

Spektrometr ten może być też wyposażony w opcję fragmentacji z transferem elektronów (ETD) oraz może być doposażony w opcję dodawania wzorca kalibracyjnego do każdego skanu, aby umożliwić najdokładniejsze oznaczenie masy.

Eksperymenty fragmentacyjne (MSn) można wykonać jeden po drugim np. MS3 HCD po MS2 CID. Można prowadzić detekcję z wysoką rozdzielczością każdego eksperymentu fragmentacyjnego. Pułapka jonowa może prowadzić szybką i niezależną detekcję od detektora fourierowskiego, zajętego uzyskiwaniem wysokich rozdzielczości.

Bogaty wybór źródeł jonów, urządzeń peryferyjnych (chromatografy, zawory) oraz specjalistycznego oprogramowania do analizy danych stanowi o uniwersalności urządzenia. Sprzęt ten doskonale nadaje się do badań podstawowych, w szczególności do zagadnień związanych z omiką (biologia systemów), np. proteomiką lub metabolomiką, oraz wszędzie tam, gdzie badacze potrzebują wyrafinowanych metod spektrometrii mas.

 

lipidsearch-logo

Lipidsearch

Oprogramowanie LipidSearch dla systemów LCMS wspomaga opracowywanie danych lipidomicznych, zwłaszcza danych HR/AM pochodzących z zaawansowanych spektrometrów mas z technologią Orbitrap. Program umożliwia dokładną identyfikację lipidów oraz automatycznie tworzy złożone raporty, co zdecydowanie skraca czas analizy.