Miło nam poinformować, że Pani dr Dorota Garwolińska z Politechniki Gdańskiej została laureatką drugiej edycji za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk ufundowaną prze firmę Anchem.

Przedmiotem pracy była analiza metabolomiczna mleka ludzkiego „The application of novel analytical techniques for metabolomics analysis of human breast milk samples”

Serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów naukowych!