Seria spektrometrów TSQ Plus zwiększa przepustowość pracy dzięki doskonałej szybkości akwizycji danych i przełączania polaryzacji. Ulepszona wydajność transmisji jonów o niskiej masie zwiększa czułość w kluczowych aplikacjach. Nowe portfolio, na które składa się z TSQ Altis Plus, TSQ Quantis Plus i TSQ Fortis Plus MS, może być używane w wielu różnych zastosowaniach. Od rutynowej celowanej analizy ilościowej po nowatorskie badania metabolizmu. Intuicyjne procedury kalibracji i optymalizacji metod, w połączeniu z wiodącymi na rynku rozwiązaniami do chromatografii cieczowej i przetwarzania danych, zapewniają większą łatwość użycia. Pozwala to sprostać przyszłym wyzwaniom analitycznym.

„Laboratoria przeprowadzające rutynowe eksperymenty ilościowe nadal muszą identyfikować nowe związki będące przedmiotem zainteresowania w różnych branżach, takich jak farmacja, spożywcza i środowiskowa, co skutkuje szybko zmieniającymi się przepisami i niższymi limitami wykrywalności” – powiedział August Specht, wiceprezes ds. badań i rozwoju ds. chromatografii i spektrometrii mas w Thermo Fisher. „Aby chronić zdrowie konsumentów i środowiska, laboratoria muszą zapewnić kompleksowe przepływy pracy, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom, a portfolio potrójnych kwadrupoli z serii TSQ Plus zostało zaprojektowane tak, aby je spełnić”.

Seria TSQ Plus to:

– dłuższy czas pracy systemu bez kalibracji spektrometru dzięki wydłużonej stabilności masy.

– bezpośrednie transfery metod z serii TSQ do serii TSQ Plus

– Integracja z bezpłatną bazą danych mzCloud zapewnienia dostęp do bazy przejść SRM i wartości energii kolizyjnej

– integracja z wiodącymi w branży systemami i oprogramowaniem do chromatografii cieczowej i jonowej, zapewniająca wydajne rozwiązania do aplikacji ilościowych.

Więcej informacji na temat portfolio spektrometrów mas z serii TSQ Plus można znaleźć na stronach:

Anchem – TSQ PLUS

Thermofisher – TSQPlus