Live from the Lab to wyjątkowa i ekscytująca okazja do zapoznania się z nowym spektrometrem mas Thermo Scientific Orbitrap Astral i odkrycia, w jaki sposób może on uwolnić potencjał proteomiki w Twoim laboratorium. Dopasowując się do wysokowydajnego przepływu pracy w proteomice, system oferuje możliwość uzyskania głębszego pokrycia sekwencji białek szybciej i z wyższą czułością. Oprócz spektrometru mas omówione zostaną również kluczowe kwestie związane z przygotowaniem próbek, chromatografią i analizą danych.

Wydarzenie odbędzie się w fabryce Thermo Fisher Scientific w Bremie, ale będzie transmitowane on-line. Aby wziąć udział w transmisji należy w zakładce „Register” wybrać opcję „Live stream only”

W programie znajdą się prezentacje projektantów nowego systemu, w tym profesora Alexandra Makarova, a także czołowych naukowców, którzy przedstawią swoje przemyślenia i dane na temat nowego instrumentu i jego potencjału w wielu dziedzinach nauki, w tym w badaniach nad rakiem i medycynie precyzyjnej.